W związku z prognozami na najbliższe dni, dotyczącym możliwości wystąpienia temperatur znacznie poniżej zera stopni, Straż Miejska w Bydgoszczy apeluje do mieszkańców o zgłaszanie miejsc przebywania osób bezdomnych pod całodobowy numer alarmowy 986. Każdej nocy, gdy temperatura spada poniżej zera, strażnicy miejscy kontrolują miejsca przebywania osób bezdomnych. W ten weekend do realizacji tego zadania zostały już skierowane dodatkowe patrole wspólne z Policją. Jednak część osób bezdomnych stale się przemieszcza i każdą noc spędza w innym miejscu. Zazwyczaj są to klatki schodowe, ale niekiedy bezdomni nocują w zsypach na śmieci, opuszczonych budynkach, czy we wiatach śmietnikowych. Stwarza to realne zagrożenie dla ich zdrowia i życia. Dlatego prosimy mieszkańców naszego miasta o każdorazowe zgłaszanie takich sytuacji pod numer 986. Dyżurny będzie wówczas kierował patrole we wskazane miejsca, aby uniknąć konsekwencji wychłodzenia organizmu, na które narażone są osoby bezdomne.

Dodaj swój komentarz