BBO

Co roku ulepszamy Bydgoski Budżet Obywatelski (BBO), a wszystko dzięki Państwa opiniom i zaangażowaniu. Teraz nadszedł czas, by podzielić się swoimi pomysłami na kolejną edycję programu. Wypełnienie ankiety na stronie bydgoszcz.pl/bbo zajmie tylko kilka minut, a Państwa opinie pomogą nam jeszcze lepiej dostosować BBO do potrzeb mieszkańców.

W ubiegłym roku, dzięki konsultacjom z mieszkańcami, wprowadziliśmy wiele nowości, które zwiększyły aktywność bydgoszczanek i bydgoszczan na każdym etapie realizacji programu. W 2024 roku na BBO przeznaczamy 16 mln zł, a mieszkańcy Bydgoszczy ponownie mają możliwość bezpośredniego wpływu na wybór zadań do realizacji.

Jak Wziąć Udział?

Konsultacje dotyczące BBO odbędą się od 15 lutego do 7 marca 2024 roku. Każdy mieszkaniec Bydgoszczy może wyrazić swoją opinię poprzez wypełnienie internetowej ankiety dostępnej na stronie bydgoszcz.pl/bbo. Formularz zawiera kilka pytań dotyczących infolinii do głosowania, kategorii projektów, frekwencji oraz kampanii informacyjnej. Można również zgłaszać własne uwagi i propozycje zmian w regulaminie.

Wyniki Konsultacji i Rada ds. Partycypacji Społecznej

Wyniki konsultacji zostaną przekazane Radzie ds. Partycypacji Społecznej, która wypracuje rozwiązania mające na celu rozwój aktywności obywatelskiej. Rada, działająca od 2018 roku, składa się z przedstawicieli różnych środowisk, w tym Rady Seniorów, Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Młodzieżowej Rady Miasta. Dzięki konsultacjom wprowadziliśmy nowe kategorie projektów ponadosiedlowych oraz społecznych. Umożliwiliśmy także lokowanie zadań BBO na terenach niebędących własnością miasta, jak np. spółdzielni. W ostatniej edycji bydgoszczanie oddali prawie 100 tysięcy głosów na projekty BBO.

Od 24 maja do 30 czerwca mieszkańcy Bydgoszczy mogą zgłaszać projekty do 12. edycji BBO. Do podziału jest blisko 16 mln zł, a projekty zgłaszane są w czterech kategoriach: osiedlowe, ponadosiedlowe, społeczne i mikroprojekty osiedlowe. Każdy mieszkaniec może zgłosić maksymalnie 12 zadań, po 3 w każdej kategorii.

Harmonogram BBO na 2024 Rok

  • Zgłaszanie projektów: od 24 maja od godz. 12.00 do 30 czerwca
  • Weryfikacja przez Zespół ds. weryfikacji: do 30 października
  • Dyżury konsultacyjne, warsztaty pisania wniosków: do 30 czerwca
  • Weryfikacja obywatelska: do 15 września
  • Głosowanie mieszkańców: od 4 listopada od godz. 12.00 do 30 listopada
  • Ogłoszenie listy projektów do realizacji: 31 grudnia 2024 r.
  • Bydgoski Budżet Obywatelski to Twoja szansa na realne zmiany. Masz wpływ na to, jak będzie wyglądać Twoje najbliższe otoczenie i jakie inicjatywy będą realizowane. Zachęcamy do aktywnego udziału w procesie tworzenia lepszego środowiska w naszym mieście. Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami na budzetobywatelski@um.bydgoszcz.pl lub pod numerem telefonu 52-58-58-962.
BBO

Bydgoski Budżet Obywatelski to twoja szansa na zmiany!

Więcej informacji znajdziesz na Facebooku BBO oraz na stronie bdgbo.pl.

Bydgoski Budżet Obywatelski


Bydgoski Budżet Obywatelski


Dodaj swój komentarz