fot. Damian Bocian
fot. Damian Bocian

Zgodnie z poleceniem Zastępcy Komendanta Głównego Policji, nadzorującego pion prewencji, we wszystkich komendach wojewódzkich Policji funkcjonują Zespoły pn. SPEED, mające na celu przeciwdziałanie niebezpiecznym zachowaniom na drodze.

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy zespół SPEED funkcjonuje od dnia 19 lipca 2019 r., a w jego skład wchodzi:

  • trzech policjantów Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Bydgoszczy,
  • po jednym policjancie z Wydziału Kryminalnego i Wydziału dw. z Cyberprzestępczością KWP w Bydgoszczy,
  • dwudziestu ośmiu policjantów ruchu drogowego z komend miejskich i powiatowych Policji woj. kujawsko-pomorskiego z: Bydgoszczy, Torunia, Grudziądza, Włocławka, Inowrocławia, Świecia i Żnina.

Głównym zadaniem grupy SPEED jest przeciwdziałanie niebezpiecznym zachowaniom na drogach i eliminowanie z ruchu kierowców rażąco naruszających przepisy. Efekty pracy funkcjonariuszy wskazują, że na naszych drogach jest wciąż zbyt dużo brawury, dlatego nie ustają w walce z „piratami”.

W 2020 roku policjanci grupy SPEED garnizonu kujawsko-pomorskiego:

  • skontrolowali 41 438 pojazdów, w tym 97 motocyklistów,
  • ujawnili 45 602 wykroczenia drogowe, z czego 31 204 to przekroczenia dopuszczalnej prędkości przez kierujących,
  • nałożyli 37 911 mandatów karnych, z czego 27 275 za przekroczenie prędkości,
  • skierowali 528 wniosków o ukaranie za wykroczenia drogowe,
  • zatrzymali 1 301 praw jazdy, w tym 1 206 za przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h w terenie zabudowanym,
  • zatrzymali 1 295 dowodów rejestracyjnych,
  • ujawnili także 166 przestępstw w ruchu drogowym,  głównie kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości i niestosowania się do zakazów sądowych.

Prędkość jest jedną z najczęstszych przyczyn wypadków, do jakich dochodzi na naszych drogach. Brawurowa jazda, niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze i agresywne zachowania kierujących wobec innych uczestników ruchu przyczyniają się do tragicznych w skutkach zdarzeń. 

Dodaj swój komentarz