NFZ

W najbliższą środę, 19 kwietnia 2023 roku, odbędzie się kolejna Środa z Profilaktyką w siedzibie NFZ w Bydgoszczy. Tym razem tematem będzie Profilaktyka Chorób Układu Krążenia, czyli jednej z największych przyczyn zgonów w Polsce i na świecie.

Choroby układu krążenia są poważnym problemem, ale istnieją sposoby, by im zapobiegać lub wczesniej je wykrywać. W tym celu powstał Program Profilaktyki Chorób Układu Krążenia, który skierowany jest do osób w wieku od 35 do 65 lat, u których dotychczas nie rozpoznano choroby układu krążenia i nie korzystali oni w ciągu ostatnich 5 lat z badań w ramach programu profilaktyki chorób układu krążenia.

Celem programu jest obniżenie o ok. 20 % zachorowalności i umieralności z powodu chorób układu krążenia, wczesna identyfikacja osób z podwyższonym ryzykiem CHUK oraz promocja zdrowego stylu życia. Program jest realizowany przez lekarza lub pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej, a świadczenia w ramach programu udzielane są bez skierowania.

W ramach Środy z Profilaktyką w Bydgoszczy będzie można wykonać pomiar glukozy we krwi, pomiar ciśnienia tętniczego, badanie w kiosku profilaktycznym oraz skorzystać z konsultacji z doradcą ds. profilaktyki i promocji zdrowia K-P OW NFZ. To doskonała okazja, by dowiedzieć się więcej na temat profilaktyki chorób układu krążenia i zacząć działać na rzecz swojego zdrowia.

Aby wziąć udział w Programie Profilaktyki Chorób Układu Krążenia, wystarczy zgłosić taki zamiar swojemu lekarzowi pierwszego kontaktu lub pielęgniarce. To proste, a może pomóc w ochronie naszego zdrowia i życia. Warto pamiętać, że profilaktyka i wczesna diagnoza to klucz do walki z chorobami układu krążenia.

Dodaj swój komentarz