Realizowanie różnorodnych projektów związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz szerokie działania w zakresie termomodernizacji – dzięki tym działaniom Bydgoszcz znalazła się wśród zwycięzców konkursu Eco-Miasto.

7. edycja konkursu Eco-Miasto wyłoniła najlepsze miasta w kilku kategoriach: gospodarka wodna, efektywność energetyczna, zieleń miejska, gospodarka odpadami oraz zrównoważona mobilność. W każdej kategorii konkursowej przyznane zostały dwie nagrody – jedna dla ośrodków z liczbą mieszkańców poniżej 100 tys., druga dla miasta powyżej 100 tys. mieszkańców. Wyróżnienia zostały wręczone podczas Międzynarodowej Konferencji Eco-Miasto 2020 w Warszawie. Nasze miasto reprezentowała zastępczyni prezydenta Maria Wasiak.

W kategorii efektywność energetyczna jury konkursowe nagrodziło Bydgoszcz za kompleksowość i ciągłość działań z zakresu poprawy efektywności energetycznej, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, a także system zarządzania kosztami energii i wody. Poza działaniami typowymi dla poprawy efektywności energetycznej tj. termomodernizacje budynków użyteczności publicznej, modernizacje oświetlenia ulicznego, wykorzystanie OZE, nasze miasto wyróżnia się prowadzeniem inwestycji związanych z rozwojem i promowaniem budownictwa energooszczędnego. Kapituła podkreśliła także rolę istniejącego Centrum Demonstracyjnego OZE zarówno za jego pasywność, jak i kształcenie młodzieży w tym temacie.

Przypomnijmy, że w naszym mieście trwa właśnie wyposażanie kilkunastu budynków publicznych w nowoczesne i ekologiczne panele fotowoltaiczne. Po zakończeniu inwestycji  ponad 40 budynków publicznych będzie posiadało nowoczesną instalację OZE. Miasto przygotowuje się też do drugiego etapu termomodernizacji miejskich szkół, przedszkoli oraz żłobków. Panele fotowoltaiczne w naszym mieście znajdziemy na budynku Schroniska dla zwierząt, Astorii, Pałacu Młodzieży, miejskich PSZOKach oraz szkołach, basenach i instytucjach publicznych.

Projekt Eco-Miasto od lat docenia starania polskich miast na rzecz zrównoważonego rozwoju. Jego inicjatorem jest Ambasada Francji w Polsce, a organizatorem Centrum UNEP/GRID-Warszawa i Teraz Środowisko. W zakończonej właśnie już 7. edycji łącznie do konkursu zgłosiło się 59 miast z 14 województw. Przesłano 90 zgłoszeń.

Dodaj swój komentarz