Zakończyły się prace nad projektem budowlanym dla rewitalizacji placu Kościeleckich.
Zachowane zostaną istniejące kasztanowce. Wprowadzone zostaną nowe nasadzenia.
Piesi zyskają estetyczne alejki i chodniki wraz z oświetleniem parkowym.
Rozwiązany zostanie też problem zalewania jezdni po intensywnych opadach deszczu.

Miasto uzyskało prawomocne pozwolenie na budowę.
W ciągu najbliższych miesięcy zlecone mają zostać prace budowlane.
Ich koszt szacowany jest na prawie 5 mln zł. Estetyka tego miejsca ma być dostosowana do nowych l obiektów otaczających skwer. W ostatniej dekadzie na działce przekazanej przez miasto powstała nowa część Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury, a zabytkowy gmach odrestaurowano.
W miejscu dawnego placu manewrowego powstał nowoczesny biurowiec.

Obecnie w oparciu m.in. o środki z Bydgoskiego Programu Ochrony Zabytków trwają prace konserwatorskie przy elewacji gmachu UKW. Rusza też kolejny etap prac przy remoncie i adaptacji hali targowej położonej w bliskim sąsiedztwie placu. Projektowana rewitalizacja Placu Kościeleckich przewiduje stworzenie nowej dostępnej zielonej przestrzeni na Starym Mieście. Rewaloryzacja zieleni jest niezbędna ze względu na pogarszający się stan rosnących tam drzew.

Wspólna przestrzeń
Plac Kościeleckich po rewitalizacji zyska charakter wspólnej przestrzeni zielonej w centralnej części Miasta dla potrzeb wypoczynku i spotkań jako zewnętrzny kampus pobliskiej uczelni wyższej, centrum biznesowego, ośrodka kultury czy miejsca kultu religijnego. Jako ważny węzeł komunikacyjny oraz teren rekreacji miejskiej pozwoli na lepszą dostępność bez barier architektonicznych.

Deszczówka nawodni zieleń
W pierwszej kolejności powstanie podziemny zbiornik retencyjny.
To ważny element rozbudowy systemu bydgoskiej kanalizacji deszczowej. Rozwiąże on problem zalewanych ulic podczas intensywnych opadów. Zgromadzona woda będzie wykorzystywana do podlewania okolicznej zieleni w czasie suszy.
Ta część inwestycji realizowana będzie przez Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy.

Więcej drzew, roślin i miejsc do odpoczynku
Kolejnym etapem będzie rewitalizacja terenów zielonych w centralnej części placu.
W projekcie ujęto wiele rozwiązań postulowanych przez mieszkańców oraz ekspertów.
Wszystkie prace prowadzone będą z myślą o zachowaniu rosnących kasztanowców. Zniszczone murki oporowe, które podniosły poziom placu oraz utrudniały przemieszczanie się pieszym zostaną zlikwidowane, a projektowane obrzeża chodnikowe zostaną obniżone.

Nawierzchnie alejek wyłożone zostaną materiałem mineralnym, dobrze przepuszczającym wodę. Przez środek parku wytyczona zostanie nowa centralna aleja podkreślająca osiową kompozycję placu zgodną z historycznym wyglądem.
Na skwerze zaprojektowano ławki parkowe oraz przestrzeń integracyjną formie małego placu utwardzonego.
Nasadzenia nowych roślin również podkreślą osiowy układ placu Plac Kościeleckich otrzyma poza tym nowe stylowe oświetlenie w formie lamp parkowych.

Chodniki w śródmiejskim stylu
Ostatnim etapem rewitalizacji placu będzie przebudowa jezdni i chodników.
Plac nadal pełni funkcję ważnego węzła komunikacyjnego.
Stąd na jezdniach ułożona zostanie nowa nawierzchnia asfaltowa. Stanowiska postojowe zostaną zabrukowane kamienną kostką. Odcinki przyległych jezdni (Przy Zamczysku oraz połączenie z ul. Długą), z których nie korzystają autobusy otrzymają nawierzchnię z bruku. Chodniki będą przebudowane zgodnie z historycznym wzorem. Zastosowane zostaną płyty kamienne oraz kamienne opaski. Cześć chodników od strony ul. Bernardyńskiej otrzymała już nową nawierzchnię wraz z rozbudową ul. Kujawskiej.

Dodaj swój komentarz
Krzysztof Zgierski
Author: Krzysztof Zgierski

Młody energiczny i aktywny działacz w Love Bydgoszcz!