W związku z wprowadzeniem w Bydgoszczy obszaru strefy czerwonej od 17 października 2020 roku ponownie zostają wprowadzone limity pasażerów w transporcie publicznym na terenie miasta. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia maksymalna liczba pasażerów w pojazdach komunikacji zbiorowej może wynosić tylko połowę miejsc siedzących bądź 30% całej pojemności pojazdu.

Wielu Pasażerów będzie miało utrudniony dostęp do środków komunikacji miejskiej. W najbliższych dniach, we współpracy z operatorami, będzie obserwowane „napełnienie” poszczególnych kursów na liniach komunikacyjnych. Działanie to będzie realizowane w oparciu o monitoring wizyjny w pojazdach, obserwacje własne oraz informacje od Pasażerów. W uzasadnionych przypadkach wprowadzone zostaną odpowiednie wzmocnienia danych kursów, polegające bądź na zadysponowaniu do ruchu taboru o większej pojemności lub dublowaniu kursów w zakresie posiadanej liczby pojazdów.

W Bydgoszczy od początku pandemii zachowane były zasady bezpieczeństwa i ograniczenia epidemiologiczne.
Na wszystkich liniach autobusowych i tramwajowych w naszym mieście, cały czas obowiązują rozkłady pierwotnie zaplanowane dla danego typu dnia (powszedni, sobota, niedziela) co oznacza, że w Bydgoszczy nie ma ograniczenia oferty przewozowej.

W związku z wejściem Miasta Bydgoszczy do strefy czerwonej a tym samym wprowadzeniem nauki zdalnej przypominamy, że istnieje możliwość zwrotu biletu okresowego. Z uwagi na wyjątkową sytuację dopuszczamy możliwość korespondencyjnego załatwienia sprawy.

Wniosek wraz z Bydgoską Kartą Miejską i paragonem można przesłać na adres ZDMiKP. Bilet będzie anulowany od następnego dnia po nadaniu listu. WYMAGANE DO PRZESŁANIA DOKUMENTY:

• wypełniony wniosek o zwrot pieniędzy z tytułu niewykorzystanego biletu okresowego,
• oryginał paragonu potwierdzającego zakup biletu lub wystawiona na jego podstawie faktura. Przy zakupie przez Internet (bez pobrania faktury) transakcja jest potwierdzana raportem generowanym z systemu BKM podczas rozliczania biletu,
• Bydgoska Karta Miejska– w celu usunięcia transakcji.

Karta po usunięciu biletu będzie odsyłana do Wnioskodawcy.
Pozostaje również możliwość tradycyjnego załatwienia sprawy tj. osobiste stawiennictwo osoby pełnoletniej bądź opiekuna prawnego osoby małoletniej w Centrum Obsługi Klienta, od pon.-do piątku w godz. 7.00-17.00.

Dodaj swój komentarz
Krzysztof Zgierski
Author: Krzysztof Zgierski

Młody energiczny i aktywny działacz w Love Bydgoszcz!