Bydgoskie Centrum Onkologii zostało uznane za najbardziej innowacyjny w tym roku szpital w kraju, a Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Bydgoszczy dołączył do elitarnego grona europejskich ośrodków, w których wykonuje się operacje wszczepienia implantu słuchowego do pnia mózgu.

Dwuletnia Emilka nie słyszy od urodzenia. Ma rzadką wadę ucha wewnętrznego, która sprawia, że zastosowanie w jej przypadku standardowego leczenia w postaci wszczepienia implantu ślimakowego nie przyniosłoby rezultatu. Lekarze ze Szpitala Dziecięcego, doktor hab. Józef Mierzwiński i dr Dariusz Paczkowski, oraz wybitny niemiecki specjalista w dziedzinie implantów pniowych prof. Wolf-Peter Sollmann 1 października przeprowadzili u niej skomplikowaną operację wszczepienia elektrody implantu słuchowego bezpośrednio do pnia mózgu. Mała pacjentka czuje się dobrze. Za kilka tygodni zostanie podłączony procesor dźwięku implantu i rozpocznie się jej rehabilitacja słuchowa.

To pierwsza przeprowadzona u dziecka tego typu operacja w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Na całym Starym Kontynencie jest tylko pięć ośrodków, w których stosuje się tę metodę leczenia, wymagającą współpracy specjalistów w dziedzinie laryngologii, neurochirurgii i audiologii.

Także w Centrum Onkologii stosuje się wiele zaawansowanych technik leczniczych. Jedną z nich jest wprowadzona w ubiegłym roku innowacyjna metoda leczenia guzów śródczaszkowych za pomocą radiochirurgii stereotaktycznej, stosowana w przypadku pacjentów, u których trudna lokalizacja nowotworu nie pozwala na zastosowanie klasycznego zabiegu chirurgicznego. Wysokimi dawkami promieniowania fotonowego napromienia się precyzyjnie guz, co powoduje niemal natychmiastowe zniszczenie komórek nowotworowych. Radiochirurgia jest obecnie najbardziej dynamicznie rozwijającą się dziedziną radioterapii nowotworów złośliwych.

Za tę właśnie technikę Centrum Onkologii zostało nagrodzone w konkursie Inspiracje 2019 w ramach programu “Bezpieczny szpital przyszłości”. Prestiżową nagrodę za wprowadzanie nowych idei, rozwiązań i technologii w medycynie przyznaje kapituła, której przewodniczy dyrektor Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji Marek Tombarkiewicz.

– By osiągnąć sukces w medycynie – mierzony skutecznością leczenia, przyzwoitym standardem hospitalizacji i dobrymi doświadczeniami pacjentów – potrzebne są dwie rzeczy: dobrze wyposażona nowoczesna placówka i czynnik ludzki, czyli personel o najwyższych kwalifikacjach. Obie są równie ważne – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

Centrum Onkologii od lat od lat utrzymujące się na szczycie medycznych rankingów, obecnie jest najlepszym szpitalem w kraju. Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Bydgoszczy do grona najlepszych lecznic dołączył po zakończonej kilka lat temu rozbudowie i modernizacji.

Dodaj swój komentarz