Trwają prace nad powstaniem Parku Kulturowego Stare Miasto. To forma ochrony zabytków zlokalizowanych w najbardziej reprezentacyjnych punktach miasta. Projekt uchwały zawiera szereg wytycznych i ograniczeń, których celem jest poprawa estetyki i uporządkowanie miejskiej przestrzeni. Na najbliższej sesji Rady Miasta, 24 lutego br. radni zdecydują o przekazaniu projektu do zaopiniowania przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Park kulturowy to jedna z form ochrony zabytków, o którym mówi art. 7 pkt. 3 Ustawy o ochronie zabytków. W ostatnich latach w Polsce powstało ponad 40 takich parków, m.in. w Krakowie, Poznaniu, we Wrocławiu czy w Zakopanem.
– To stosunkowo nowa, ale coraz bardziej popularna forma ochrony zabytków, która ma na celu ochronę szeroko pojętego krajobrazu kulturowego, którego pewne cechy lokalne wyróżniają go w przestrzeni miasta. Są to sprawdzone działania, które przynoszą wymierne korzyści – mówił podczas dzisiejszej konferencji prasowej Miejski Konserwator Zabytków Sławomir Marcysiak.
Proponowane granice obszaru utworzenia parku kulturowego obejmują Stare Miasto z Wyspą Młyńską, wpisane do rejestru zabytków naszego województwa oraz część Śródmieścia z ulicą Gdańską i Placem Wolności, która objęta jest ścisłą ochroną konserwatorską, określoną w obowiązujących planach miejscowych.

Regulacje zawarte w projekcie uchwały
Uchwała ws. utworzenia parku kulturowego zawiera szereg ograniczeń i zakazów dotyczących formy i sposobu sytuowania reklam, obiektów małej architektury, ogródków gastronomicznych , urządzeń infrastrukturalnych, a także regulacji dotyczących sposobu korzystania z zabytków, w tym prowadzenie robót budowlanych oraz profilu działalności usługowej. Zakres tych zakazów i ograniczeń regulują przepisy zawarte w Ustawie o ochronie zabytków.

Dodaj swój komentarz
Krzysztof Zgierski
Author: Krzysztof Zgierski

Młody energiczny i aktywny działacz w Love Bydgoszcz!