Wakacje na wsi nie muszą być nudne! Udowadniają to dzieci z Konecka, Sadłogu i Szczuki z województwa kujawsko-pomorskiego, które uczestniczą w letnich „Warsztatach z klimatem”, organizowanych przez Fundację EFRWP. Przez pięć dni biorą udział w zajęciach w formie zabawach edukacyjnych, w wycieczkach i prostych doświadczeniach przyrodniczych, poznając w ten sposób elementy ekologii i dowiadując się m.in. jak funkcjonuje eko gospodarstwo rolne. Udział w zajęciach to dla nich doskonała okazja do bezpośredniego kontaktu z przyrodą i bioróżnorodnością, a także do kształtowania w nich postaw proekologicznych.

Warsztaty z klimatem” to 5-dniowe warsztaty ekologiczne dla osób w wieku 6-10 lat, których celem jest poszerzanie wiedzy z zakresu bioróżnorodności, rolnictwa ekologicznego oraz kreowania postaw proekologicznych wśród dzieci z terenów wiejskich. W czasie warsztatów, poprzez gry, zabawy oraz proste doświadczenia, dzieci poznają mechanizmy zachodzące w przyrodzie, uczą się, czym jest woda, z czego składa się gleba, jakie zwierzęta dzikie są pożyteczne na obszarach wiejskich, jak chronić powietrze, skąd rośliny czerpią wodę oraz jak i po co segregować śmieci.

W województwie kujawsko-pomorskim zajęcia odbywają się w Sołectwie Sadłóg (17-23.08), Gminnej Bibliotece Publicznej w Szczuce (24.08 – 30.08) oraz Gminie Koneck (8-12.08). W całym projekcie bierze udział 12 podmiotów z czterech województw:

 1. Sołectwo Sadłóg (Sadłóg), kujawsko-pomorskie
 2. Gminna Biblioteka Publiczna w Szczuce (Szczuka), kujawsko-pomorskie
 3. Gmina Koneck (Koneck), kujawsko-pomorskie
 4. Gminna Biblioteka Publiczna w Krasnem (Krasne), mazowieckie
 5. Biblioteka Centrum Kultury w Bodzanowie (Bodzanów), mazowieckie
 6. Towarzystwo-Nasze Boguty (Boguty-Pianki), mazowieckie
 7. KGW Spokozdunki (Zduny), wielkopolskie
 8. Gminny Ośrodek Kultury w Brzeźnie (Brzeźno), wielkopolskie
 9. Szkoła Podstawowa w Bieganowie (Bieganowo), wielkopolskie
 10. Biblioteka Publiczna Gminy Wolin (Wolin), zachodniopomorskie
 11. Szkoła Podstawowa w Ińsku (Ińsko), zachodniopomorskie
 12. Szkoła Podstawowa w Wierzchowie (Wierzchowo), zachodniopomorskie

– „Warsztaty z klimatem” to projekt warsztatów kształtujący postawy ekologiczne wśród najmłodszych mieszkańców terenów wiejskich. Podczas nich uczestnicy zajęć nie tylko dowiadują się, co to znaczy żyć ekologicznie i czym różni się eko gospodarstwo od zwykłego gospodarstwa, ale także biorą udział w wycieczkach i ciekawych doświadczeniach przyrodniczych, ucząc się o różnorodności biologicznej i skutkach wpływu człowieka na ekosystemy. Mamy nadzieję, że wiedza oraz umiejętności, które nabędą dzieci podczas zajęć, przydadzą im się w codziennym życiu i zmotywują do nawet niewielkich zmian w podejściu do dbania o środowisko. Ziarenko, które zasiejemy w nich dzisiaj – w przyszłości wykiełkuje w postaci właściwej postawy proekologicznej i racjonalnego wykorzystania zasobów przyrodymówi Krzysztof Podhajski, prezes zarządu Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Więcej informacji o projekcie dostępnych jest na stronie: www.efrwp.pl.

Instytucją odpowiedzialną za treść komunikatu jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Organizatorem „Warsztatów z klimatem” jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Instytucją odpowiedzialną za treść komunikatu jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Dodaj swój komentarz