W związku z uruchomieniem po zimie pierwszych w regionie otaczarni (wytwórni masy bitumicznej), rozpoczęły się prace remontowe dróg asfaltowych w mieście. Na ulice Bydgoszczy wyjechało już 5 ekip remontowych.

Tegoroczna zima okazała się wyjątkowo mroźna, dlatego szkody w infrastrukturze drogowej są znacznie większe niż w latach poprzednich.

Na przestrzeni stycznia i lutego wszelkie uszkodzenia nawierzchni, były naprawiane wyłącznie w trybie awaryjnym.
Od 1 marca dzięki uruchomieniu otaczarni oraz poprawie pogody, prace remontowe mogą być już prowadzone na wszystkich bydgoskich ulicach.

W pierwszej kolejności remontowane będą główne bydgoskie ulice oraz te znajdujące się na trasie komunikacji autobusowej. W dalszej kolejności prace przeniosą się na ulice osiedlowe.
Do końca marca (przy sprzyjających warunkach pogodowych) zakończone zostaną już wszystkie pozimowe remonty ulic.
Koszt przedmiotowych robót to 3,5 mln złotych.

Dodaj swój komentarz
Krzysztof Zgierski
Author: Krzysztof Zgierski

Młody energiczny i aktywny działacz w Love Bydgoszcz!