Ogłoszony został przetarg na gruntowną modernizację kolejnego odcinka bulwarów. Przywrócony zostanie blask terenom nad Brdą pomiędzy mostem Bernardyńskim i ulicą Uroczą. Powstaną nowe chodniki, drogi rowerowe, miejsca do odpoczynku, a także cumowania łodzi. Wkrótce zlecone zostaną prace na kolejnych odcinkach nabrzeży.

– W ostatnich latach udało się zrewitalizować szereg niezwykle atrakcyjnych miejsc, które obecnie są wyjątkowo chętnie odwiedzane przez bydgoszczan – mówi prezydent Bydgoszczy, Rafał Bruski. –  To między innymi szereg parków w centrum miasta oraz nabrzeża Brdy od mostów kolejowych do mostów Solidarności. Teraz do tego grona dołączy kolejny odcinek bulwarów w salonie Bydgoszczy.  Dużą wartością projektu jest to, że uwzględnia on szereg uwag zgłoszonych przez mieszkańców. Intensywnie przygotowujemy się do rewitalizacji kolejnych odcinków bulwarów. To bardzo kosztowne prace. Ze względu na rządowe cięcia w finansowaniu samorządów możemy je zlecać po zabezpieczeniu zewnętrznego dofinansowania. To nam się udało i uruchamiamy oczekiwane inwestycje.

Bulwar będzie przebudowany na odcinku od mostu Bernardyńskiego do ul. Uroczej. Pod mostem Bernardyńskim zaprojektowano modernizację nawierzchni w postaci ścieżki pieszej i rowerowej. Przy dawnej przystani wioślarskiej kładkę zaprojektowano nową, szerszą kładkę. Droga rowerowa pomiędzy kładką i ul. Uroczą będzie rozdzielona od bulwaru pasem zieleni urządzonej. Planowany obecnie do rewitalizacji odcinek od strony wody kończy się przy dawnym klubie rozrywkowym. Rozbiórce ulec musi stalowa konstrukcja postawiona przy budynku. W ramach zadania powstaną też miejsce do cumowania małych jednostek na wysokości szpitala, parking dla rowerów, taras widokowy oraz szereg nowych nasadzeń. Bulwar będzie wyposażony w elementy małej architektury (ławki, kosze itp.) oraz oświetlenie.

Szacowany koszt całej inwestycji to 7,5 mln zł. Na zadanie pozyskaliśmy  dofinansowanie środkami unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego w kwocie  ponad 4,7 mln zł. Wcześniej projekt był przedmiotem intensywnych konsultacji ze środowiskami rowerowymi oraz Radą d.s. Estetyki. Obecnie trwa postępowanie, które wyłoni wykonawcę prac budowlanych. Po podpisaniu umowy zajmą one około 7 miesięcy. Trwają przygotowania do zlecenie prac na kolejnym odcinku bulwarów od ul. Krakowskiej w kierunku mostu Kazimierza Wielkiego  Miasto na ten cel pozyskało środki z funduszy centralnych w kwocie 30 mln zł. Jeszcze przed wakacjami zlecone zostanie to zadanie w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Bydgoszczanie w czasie konsultacji dotyczących najważniejszych zadań inwestycyjnych wskazali dalszą rewitalizację bulwarów jako jeden z miejskich priorytetów.

Jednym z elementów rewitalizacji Bydgoskiego Węzła Wodnego w latach 2012-14 była  rewitalizacja bulwarów pomiędzy ulicą Unii Lubelskiej i Rybim Rynkiem polegającą na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowie oświetlenia, przebudowie ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego. Bulwary, dzięki specjalnym rampom, stały się dostępne dla osób niepełnosprawnych. Pomiędzy ul. Unii Lubelskiej a mostem Królowej Jadwigi powstał skatepark. Na tym odcinku zlokalizowano  nowy przystanek tramwaju wodnego „Astoria”,  pomost i nowy slip dla kajakarzy klubu sportowego. Pomiędzy mostami Królowej Jadwigi i Solidarności powstały nowe fontanny oraz duży plac zabaw. Poza tym wyeksponowana została w rejonie ul. Marcinkowskiego zabytkowa śluza „workowa”, która funkcjonowała do pierwszych lat XX wieku. Na Starym Mieście powstały schody łączące ul. Stary Port z istniejącym bulwarem przy Operze Nova. Powstały też dwa inne przystanki tramwaju wodnego przy Rybim Rynku oraz dworcu PKS. Liniowa długość odcinka zrewitalizowanego brzegu to około 1,6 km a koszt prac wyniósł wówczas 25,5 mln zł. Jednocześnie trwały prace, które nadawały tej inwestycji bardziej kompleksowego charakteru: restylizacja mostów na Starym Mieście (koszt 10 mln zł),  czy remonty obiektów hydrotechnicznych zarządzanych przez RZGW (20 mln zł).

Nowa inwestycja w liczbach:

    Długość modernizowanego bulwaru – 270 m

    Powierzchnia rewitalizowanego terenu – 8849 m2

    Długość kładki przy dawnej przystani – 12,6 m

Dodaj swój komentarz
Krzysztof Zgierski
Author: Krzysztof Zgierski

Młody energiczny i aktywny działacz w Love Bydgoszcz!