Wyremontowane kładki dla pieszych jeszcze lepiej połączą brzegi Brdy i Kanału Bydgoskiego.
Podpisana została umowa z wykonawcą, który po uzupełnieniu dokumentacji rozpocznie prace remontowe w Opławcu oraz przy V śluzie. Kładki będą dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, rodziców z dziećmi czy rowerzystów.

Przebudowa kładki przez Stary Kanał Bydgoski w ciągu ul. Czarna Droga przy śluzie nr V
W ramach zadania zostanie zaprojektowana i wykonana przebudowa wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym obiektu. Rozebrane zostaną dotychczasowe balustrady, nawierzchnia i izolacja przęsła. Po przebudowie płyty nałożona zostanie nowa izolacja i nawierzchnia bitumiczna. Wykonane zostaną też nowe stylowe balustrady.

Prace uzgadniane są z Miejskim Konserwatorem Zabytków, bowiem Stary Kanał Bydgoski figuruje w rejestrze jako zabytek. Co ważne, ruch pieszy zostanie poprowadzony tymczasowym pomostem. Po zakończeniu robót Wykonawca będzie musiał doprowadzić cały teren budowy do stanu poprzedniego.

Usunięcie schodów z kładki przez Brdę w rejonie ul. Opławiec
Obiekt poprowadzeni ruchu dla użytkowników wózków oraz rowerów pomiędzy ulicami Baranowskiego i Opławiec przez rzekę Brdę z pominięciem schodów na północnej skarpie doliny Brdy. Dotychczasowe schody zostaną rozebrane wraz z płytami betonowymi, następnie nadbudowany zostanie nasyp po którym zostanie poprowadzony nowy chodnik.

Wykonane zostaną też zabezpieczenia antykorozyjne w miejscach usunięcia schodów.

Dodaj swój komentarz
Krzysztof Zgierski
Author: Krzysztof Zgierski

Młody energiczny i aktywny działacz w Love Bydgoszcz!