Gotowa jest koncepcja zagospodarowania placu Wolności. Stanie się on reprezentacyjną przestrzenią z eleganckimi elementami nawiązującymi do historii. Na placu będzie też więcej zieleni. Zachowany zostanie handel kwiatami w estetycznych pawilonach.

Prace nad koncepcją rozpoczęły się już wiosną ubiegłego roku. Rada Miasta uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pozwalający na   przywrócenie różnych historycznych rozwiązań i umożliwiający dalszy handel kwiatami. Odtworzone zostaną również historyczne ciągi piesze wzdłuż Gdańskiej.

Koncepcję podczas dzisiejszej konferencji prasowej prezentowali wiceprezydent Bydgoszczy Michał Sztybel oraz członkowie Rady ds Estetyki: prof. Dariusz Markowski, plastyk miasta Marek Iwiński oraz menadżer Starego Miasta i Śródmieścia Maciej Baklarczyk.

Kamienne nawierzchnie

Na placu wzdłuż ulicy Gdańskiej oraz na placu przed pomnikiem i na przedłużeniu osi ul. Piotra Skargi, projektuje się ujednolicenie nawierzchni poprzez zastosowanie dwóch rodzajów materiałów: płyt granitowych oraz opasek z kostki bazaltowej. Płyty będą układane w karo. Na jezdni wzdłuż północnej pierzei zachowana zostanie kamienna kostka rzędowa, którą zostanie oczyszczona i ułożona na nowej podbudowie. W miejscach przejść dla pieszych zaprojektowano dodatkowo płytki ostrzegawcze i kierunkowe jako elementy informujące dla niepełnosprawnych.

Mała architektura w najlepszym stylu

Na placu stanie 27 nowych ławek z oparciami zachęcających do odpoczynku. Z myślą o rowerzystach ustawione będą 3 komplety stojaków na rowery. Od strony ul. Piotr Skargi zamontowane zostaną chowane słupki ograniczające wjazd na alejkę w kierunku ul. Gdańskiej. Przy pomniku staną maszty na flagi o bardziej historycznym wyglądzie. Specjalne kraty wokół drzew mają zapewnić wygodę pieszym oraz odpowiednie nawodnienie roślin. Przy pomniku stanie jeszcze na granitowym postumencie sferyczny  zegar słoneczny. Również oświetlenie ma nawiązywać do historii. Od strony ulic dostawione zostaną 3 duże tak zwane bydgoskie pastorały. Wewnątrz placu stosowane będzie niższe oświetlenie parkowe. Łącznie będzie to 26 stylowych latarni. Zaprojektowano dodatkowo iluminację wybranych elementów na terenie placu. Iluminacji podlegać będą:

  • frontowa elewacja kościoła pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła
  • pomnik Wolności
  • frontowa elewacja I Liceum Ogólnokształcącego
  • wybrane drzewa

Stylowe pawilony i szalet ukryty w zieleni

Zaplanowano również modernizację elewacji szaletu poprzez wymianę istniejących płytek na płytki elewacyjne granitowe groszkowane. Dodatkowo projektuje się wykonanie trejaży metalowych, montowanych nad wejściami do toalety. Mają nawiązywać swą formą do istniejącej balustrady budynku pobliskiej Galerii. Trejaże będą  obsadzone pnączami, aby w przyszłości stworzyły zieloną osłonę.

Wcześniej Społeczna Rada ds. Estetyki we współpracy z Plastykiem Miasta, zarekomendowała też projekt nowych kwiaciarni autorstwa Sylwii Zaremby. Nowe, estetyczne pawilony kwiatowe mają zastąpić obecne kioski. Wyróżniać ma je elegancka architektura dostosowana do charakteru placu.

Dużo efektownej zieleni

Projektuje się wykonanie nasadzeń drzew, krzewów, traw i bylin, pnączy oraz cebul. Projektowane gatunki będą  odporne na warunki miejskie, mają małe wymagania glebowe i wilgotnościowe oraz duże walory dekoracyjne. Dosadzone zostaną między innymi lipy. Kompozycje roślin mają składać się między innymi  z formowanych żywopłotów,  trzmielin, hortensji, róż, tawuł, kosodrzewin, traw ozdobnych. Sadzone mają być również cebule krokusów, tulipanów oraz cebulicy syberyjskiej.

Dodaj swój komentarz
Krzysztof Zgierski
Author: Krzysztof Zgierski

Młody energiczny i aktywny działacz w Love Bydgoszcz!