Fot. ZDMiKP

Każdy obiekt inżynierski na terenie miasta podlega obowiązkowym okresowym kontrolom stanu technicznego, co wynika bezpośrednio z obowiązków nałożonych w ustawie Prawo budowlane.

Kontrole takie, zwane przeglądami okresowymi, wykonywane są co roku na każdym obiekcie inżynierskim. W szczególnych przypadkach, kiedy sytuacja lub stan konstrukcji wymaga szczególnego potraktowania, wykonuje się przeglądy szczegółowe lub ekspertyzy czy inne opracowania uzależnione od aktualnej potrzeby.

Dzięki takim działaniom monitorującym, możemy dokonywać odpowiednich zmian w planach remontowych lub podejmować możliwie szybkie działania, zapewniające bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom tych obiektów.

W roku bieżącym również wykonano okresowe przeglądy i na ich podstawie zlecono wykonanie kilku specjalistycznych ekpertyz, np. Wiaduktów Warszawskich, kładki przez Brdę w rejonie ul. Krakowskiej, wiaduktu w ciągu ul. Wojska Polskiego oraz zlecono opracowanie pomiaru sił w wantach (linach podwieszających przęsło) Mostu Uniwersyteckiego. W przyszłym roku planowane są kolejne przeglądy i wykonanie kolejnych opracowań dotyczących bydgoskich obiektów inżynierskich.

W odniesieniu do Trasy Uniwersyteckiej, wskutek podjęcia rutynowych czynności kontrolnych, stwierdzono uszkodzenie systemu monitorującego stan techniczny want, w związku z czym wiosną 2020 roku zleciliśmy wykonanie dodatkowych badań, których przedmiotem było pozyskanie brakujących informacji dotyczących obecnego stanu technicznego want. Innymi słowy, z uwagi na dość skomplikowany proces naprawy systemu monitorującego, aby nie stracić kontroli nad parametrami want mostu, zdobyliśmy te same informacje inną drogą – poprzez pomiary indywidualne, przeprowadzane przez zespół naukowo-badawczy.

Opracowany materiał wykazał, że stan techniczny want mostu jest dobry, jednak występują anomalia w węzłach mocujących tj. w elementach które nie były i nie są objęte monitoringiem automatycznym. 

Nie znając dokładnych przyczyn wystąpienia wspomnianych anomalii w węzłach mocujących i przygotowując się do ich badań szczegółowych, w sierpniu br. wprowadzone zostały na obiekcie profilaktyczne ograniczenia w ruchu pojazdów ciężarowych. W listopadzie br. zleciliśmy natomiast wykonanie szczegółowej ekspertyzy przez doświadczone gremium naukowe w tym zakresie.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną Covid-19, proces wyłonienia wykonawcy tej ekspertyzy, jak i negocjacje cenowe znacznie się przedłużyły się, co skutkowało podpisaniem Umowy w listopadzie 2020 roku.
Obecnie czekamy na wyniki tych badań, są one uzależnione od warunków atmosferycznych. Powinniśmy otrzymać je na początku przyszłego roku. Podawanie obecnie jakikolwiek informacji dotyczących obiektu, jego stanu technicznego oraz wniosków końcowych na tym etapie, byłoby przedwczesne.

Jednocześnie nadmieniamy, że wszelkie decyzje dotyczące wprowadzanych ograniczeń na obiektach mostowych są konsultowane ze specjalistami i są one adekwatne do sytuacji, a udostępniane przez ZDMiKP informacje muszą mieć swoje potwierdzenie w wiarygodnej formie popartej analizami i ekspertyzami.

Dodaj swój komentarz
Krzysztof Zgierski
Author: Krzysztof Zgierski

Młody energiczny i aktywny działacz w Love Bydgoszcz!