Miasto Bydgoszcz ogłasza konkurs plastyczny na projekt graficzny koszulki okolicznościowej dla rzeźby „Przechodzącego przez rzekę”. Konkurs organizowany jest w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka.

Celem konkursu jest propagowanie problematyki praw człowieka. Rozwijanie tolerancji, empatii i otwartości społecznej na drugiego człowieka pod hasłem „Wszyscy jesteśmy różni, lecz wszyscy jesteśmy równi”, uwrażliwienie na to, że różniąc się od siebie możemy wspólnie funkcjonować, realizować podobne marzenia. Organizowany jest przez Bydgoską Radę ds. Równego Traktowania.

Przygotowane prace plastyczne powinny być projektami obejmującymi graficzne przedstawienie okolicznościowej koszulki i jak najbardziej wpisywać się w tematykę praw człowieka, propagować brak dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek, czy orientację seksualną. Prace konkursowe będą pokazane na wystawie w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu.

Projekty wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową należy przesłać w terminie do 31 stycznia 2022 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, Zespół ds. Wspierania  Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu ul. Gdańska 5, 85-005 Bydgoszcz z dopiskiem „Konkurs na projekt graficzny koszulki okolicznościowej dla rzeźby „Przechodzącego przez rzekę”.

Do wygrania bony do sklepów Empik i drobne upominki.

Regulamin : bcopw.pl

Źródło: Na podst. nadesłanych materiałów

Dodaj swój komentarz