Wyspa położona jest na Brdzie, tuż za Jazem Farnym. Została zlecona koncepcję, która przewiduje wykonanie zieleni – nasadzenia drzew, krzewów, wykonanie łąki kwietnej, montaż elementów małej architektury tj. ławek i tablicy informacyjnej. W widocznym miejscu umieścimy rzeźbę lub instalację przestrzenną – wizualne i dźwiękowe podkreślenie lokalizacji 18. Południka. Wyspa nie będzie połączona w stały sposób z nabrzeżem ze względu na otrzymane opinie.

Planowane jest wykonanie modernizacji umocnień nabrzeży wyspy, pomost pływający i schodki ułatwiające wysiadanie z małych jednostek pływających tj. kajaków lub łódek. Na wyspie przewidziano również Zintegrowany Punkt Ratownictwa Wodnego. W celu poprawy bezpieczeństwa na bulwarze wykonany ma zostać punkt monitoringu miejskiego. Zaplanowano również wykonanie nowych przyłączy na potrzeby oświetlenia i monitoringu. W najbliższym czasie zlecimy prace projektowe. Terminy wykonania robót budowlanych zależą od wprowadzenia zadania inwestycyjnego do budżetu Miasta oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dodaj swój komentarz
Krzysztof Zgierski
Author: Krzysztof Zgierski

Młody energiczny i aktywny działacz w Love Bydgoszcz!