W trakcie prowadzonych konsultacji przedłożono 666 wniosków i prawie 50 pytań. Za wszystkie bardzo dziękujemy. Były one podstawą do wprowadzenia wielu korzystnych zmian. Pozwolą one skrócić czas podróży na ważnych relacjach, zwiększyć dostępność komunikacyjną, szczególnie dla osób z niepełnosprawnościami i zachować bardziej intuicyjną numerację linii. Warto podkreślić, że wiele wniosków powtarzało się, wzajemnie wykluczało lub wykraczało poza zakres konsultacji.

Z Błonia prosto na Kapuściska
Wśród najważniejszych zmian należy odnotować pozostawienie linii nr 53 na dotychczasowej trasie. Skróci to czas przejazdu pomiędzy Błoniem i Kapuściskami. Pozwoli to też zapewnić obsługę przystanku Wojska Polskiego/Kładka niskopodłogowym taborem autobusowym.

Nowa linia nr 84 zmieni przebieg w obrębie Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. W drodze pomiędzy Glinkami i Kapuściskami pomiędzy ulicami Dziatkiewicza i Petersona kursować będzie ul. Bydgoskich Przemysłowców. W ten sposób obsłuży dodatkowe firmy oraz biurowiec Idea-Przestrzeń Biznesu wraz z centrum demonstracyjnym.

Linia nr 79 kursować będzie ul. Glinki i Trasą Uniwersytecką (do ul. Wojska Polskiego i dalej do r. Kujawskiego, następnie dotychczasową trasą do pętli Rycerska), a w wybranych kursach obsłuży rejon ul. Cmentarnej. W ten sposób mieszkańcy tej części osiedla Glinki-Rupienica będą mieli bezpośrednie połączenie ze Śródmieściem.
Ponadto, wszędzie tam gdzie to było możliwe, wprowadzono koordynację rozkładów jazdy.

Tradycyjna numeracja
Zmieni się też numeracja linii 2 i 11. W ten sposób linia nr 2 tak jak do tej pory będzie obsługiwać Las Gdański oraz górny Taras (z pętlą na Kapuściskach), a nowa linia 11 będzie łączyć Bielawy z Górnym Tarasem (pętla Wyżyny), a docelowo (od roku 2023) z Fordonem. Zaakceptowano poza tym zamianę pętli dla linii nr 7 i 11 ( 7 do pętli Łoskoń, 11 do pętli Niepodległości) po wybudowaniu torowiska na Kazimierza Wielkiego.

Dużo zmiennych
Blisko połowa wniosków (ponad 300) wymagała rzetelnych wyjaśnień. W ramach prac nad koncepcją wykorzystywane było środowisko symulacyjne VISUM, oparte na modelu stworzonym przez naukowców z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy i aktualizowanym przez ZDMiKP, którego działanie oparte jest na wielu danych, takich jak m.in. dane urbanistyczne, demograficzne, ruchowe, atrakcyjności obszarów, jakości infrastruktury i innych.

Porównywano szereg różnych parametrów takich jak średni czas i długość podróży, liczbę przesiadek, liczbę przewożonych pasażerów oraz koszt usług przewozowych. Analizy tych danych pozwalały wyjaśnić wielu osobom, że czasami z pozoru mało istotna zmiana w jednym punkcie miasta powoduje szereg innych problemów na innych osiedlach. Na przykład zmiana liczby linii tramwajowych wiązałaby się z koniecznością zmiany częstotliwości ich kursowania i wpływałaby na zmniejszenie liczby połączeń bezpośrednich realizowanych trakcja tramwajową.

W grudniu pojedziemy Kujawską
Nową siatkę połączeń planujemy wdrażać od 6 grudnia, a więc po oddaniu do użytku torowiska wzdłuż ul. Kujawskiej. Przygotowana koncepcja zakłada skrócenie czasu podróży pomiędzy Górnym Tarasem, a Centrum Miasta oraz docelowo szybsze połączenia z Fordonem dla mieszkańców Górnego Tarasu i Kapuścisk oraz poprawę obsługi terenów inwestycyjnych .

Zwiększy się też udział ekologicznego transportu tramwajowego przy jednoczesnym zachowaniu wysokości nakładów na komunikację zbiorową, chociaż wpływy z biletów są obecnie niższe od zakładanych. Udział zestawów niskopodłogowego w trakcji tramwajowej wyniesie 39%.

Tramwajem w każdym kierunku
Nową trasą tramwajową wzdłuż ulicy Kujawskiej i Wojska Polskiego kursować mają 3 linie. Zapewnią one mieszkańcom tych osiedli możliwość swobodnego podróżowania niemal w każdym kierunku miasta i szybszy dojazd do Centrum :
• do Dworca Głównego (linia nr 9 z pętli Glinki),
• do Lasu Gdańskiego (linia nr 2 z pętli Kapuściska),
• do Bielaw (linia nr 11)
• do Fordonu (linia nr 11, po wybudowaniu tramwajowego mostu na Kazimierza Wielkiego).

Tak jak do tej pory, bez zmian z Kapuścisk do Dworca Głównego przez Dworzec Autobusowy (PKS) kursować ma linia tramwajowa nr 8, a w kierunku Fordonu podążać mają też tramwaje linii nr 7. Ich trasa skróci się po wybudowaniu nowego mostu wzdłuż ul. Kazimierza Wielkiego.
Z Glinek dotychczasową trasą przez Dworzec Autobusowy (PKS) w kierunku Bielaw kursować ma linia nr 4.

Siatka połączeń tramwajowych została skonstruowana tak, że z pozostałych pętli linie także rozjeżdżają się w możliwie wielu kierunkach umożliwiając tym samym maksymalna liczbę relacji bezpośrednich (bez przesiadek). Maksymalnie wykorzystano także przepustowość pętli tramwajowych kierując m.in. aż po trzy linie na pętlę Bielawy, Las Gdański, Rycerska i Kapuściska.

Dodaj swój komentarz
Krzysztof Zgierski
Author: Krzysztof Zgierski

Młody energiczny i aktywny działacz w Love Bydgoszcz!