high voltage electrical towers in line

Bydgoszcz wraz z miejskimi spółkami i jednostkami oraz innymi gminami podpisała korzystną umowę na dostawę energii na przyszły rok. Dzięki Bydgoskiej Grupie Zakupowej ograniczamy wysokie koszty energii elektrycznej – zapłacimy niemal 40% mniej niż standardowe ceny.

Bydgoska Grupa Zakupowa funkcjonuje od 2013 roku. Coroczne wspólne zakupy energii przyniosły już 150 milionów złotych oszczędności. Dzięki temu publiczne pieniądze mogą być wykorzystywane na realizację kolejnych inwestycji. W 2021 roku tańszy prąd będzie dostarczany do ponad 2 tysięcy obiektów zlokalizowanych w Bydgoszczy oraz w gminach ościennych. W porównaniu do standardowego cennika oszczędności wyniosły niemal 40%, co przekłada się na 9,5 mln złotych. Dostawcą energii będzie spółka Enea.

– Bydgoska Grupa Zakupowa, w skład której wchodzi 20 podmiotów, podpisała umowę o wartości niemal 16 mln złotych na dostawę energii elektrycznej. W celu uzyskania oszczędności zdecydowaliśmy o wspólnym zakontraktowaniu zakupu energii niezbędnej do oświetlenia budynków, ulic, placów oraz funkcjonowania sygnalizacji świetlnych od 1 stycznia do końca 2021 roku. Jak pokazuje wolny rynek im więcej podmiotów, tym jesteśmy w stanie wynegocjować niższą cenę – mówi Tomasz Bońdos koordynator zespołu ds. zarządzania energią. – Po raz dziewiąty nasze miasto kupuje energię z innymi podmiotami. W Bydgoszczy oszczędności w przyszłym roku sięgną ok. 3 miliony złotych, od początku wspólnych zakupów to 73 miliony złotych.

Bydgoską Grupę Zakupową, na potrzeby zakupu energii tworzy 20 podmiotów. Z samorządów – oprócz Bydgoszczy (lidera) – uczestnikami projektu są: powiat Bydgoski, Białe Błota, Barcin, Kcynia, Dobrcz, Koronowo, Dąbrowa Chełmińska , Solec Kujawski i Unisław. Ponadto w skład BGZ wchodzą: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Akademia Muzyczna, komunalne spółki i jednostki (ADM, Tramwaj Fordon, BOS, BCS, BTBS, LPKiW, ZDMiKP,  ZWiUK z Białych Błót).

– Miasto Bydgoszcz od wielu lat konsekwentnie rozwija współpracę z gminami ościennymi. Dzieję się to na wielu płaszczyznach. W ramach Bydgoskich Grup Zakupowych, ale także dzięki stowarzyszeniu Metropolii Bydgoszcz rozwijamy współpracę gospodarczą, inwestycyjną oraz społeczną. Miasto zawarło również setkę porozumień międzygminnych. Tych obszarów współpracy z każdym rokiem jest więcej. Gminy współdziałając oszczędzają, a to wymierna korzyść dla wszystkich mieszkańców – mówi Łukasz Krupa dyrektor Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz

Zamówienie w liczbach

•    Szacunkowe zużycie energii w ramach BGZ (01.2021 – 12.2021) – ponad 45 tysięcy MWh (megawatogodzin)

•    Liczba punktów odbioru energii w  BGZ – 2.138

•    Liczba podmiotów tworzących grupę zakupową – 20

•    Wartość umowy – 15.839.939 zł

Dodaj swój komentarz
Krzysztof Zgierski
Author: Krzysztof Zgierski

Młody energiczny i aktywny działacz w Love Bydgoszcz!