Miasto Bydgoszcz rozwiązało umowę na odbieranie odpadów z PHU Komunalnik z powodu licznych przypadków niewywiązywania się firmy z umowy. Od 15 lutego odpady z osiedli obsługiwanych przez spółkę będzie odbierał inny operator. Wcześniej Miasto wykluczyło PHU Komunalnik z przetargu, a ten odwołał się do Krajowej Izby Odwoławczej.

Dziś (27 stycznia) Miasto Bydgoszcz złożyło oświadczenie ws. rozwiązania umowy z firmą Komunalnik z dniem 14 lutego. Decyzja nastąpiła po długoterminowym i nieprzerwanym niezachowaniu standardu należytego wykonywania umowy przez spółkę.

Bydgoszcz w oficjalnych pismach przekazywanych PHU Komunalnik wielokrotnie wzywała do należytego wykonywania umowy i wskazywała naruszenia związane z odbiorem odpadów, dostarczaniem pojemników, rejestracją worków big-bag, systemem identyfikacji i monitoringu RFID, wyposażeniem pojemników w transpondery, parowaniem oraz myciem pojemników, legalizacją wagi najazdowej, rejestracją zdjęć, niedostarczaniem worków do selektywnej zbiórki odpadów w zabudowie jednorodzinnej. Wszystkie nieprawidłowości wiążą się z naliczaniem wielu kar umownych. Ich suma to na dziś 4 529 600 zł.

Niewywiązywanie się z umowy wiązało się z licznymi niedogodnościami dla mieszkańców, którzy od pierwszych dni działalności spółki w Bydgoszczy skarżyli się na wykonywanie odbiór odpadów. Miasto przez cały okres stosowało wszystkie dostępne prawem narzędzia – naliczało kary, organizowało odbiory zastępcze, powiadamiało straż miejską i podstawiało zastępcze pojemniki.

W związku z rozwiązaniem umowy spółka jest zobowiązana do jej realizacji do 14 lutego. Od 15 lutego odpady będzie odbierał inny podmiot. W lutym odbędzie się też wymiana pojemników. Przepraszamy za niedogodności z tym związane. Wymiana pojemników ma charakter jednorazowy i nie będzie powtarzana, niezależnie od tego, jaka firma w przyszłości będzie obsługiwała daną nieruchomość.

Dodaj swój komentarz
Krzysztof Zgierski
Author: Krzysztof Zgierski

Młody energiczny i aktywny działacz w Love Bydgoszcz!