edna oferta wpłynęła w przetargu na obsługę i utrzymanie Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego w systemie pomostowym. Mimo trudnej sytuacji epidemicznej i długotrwałego spadku liczby wypożyczeń, zabezpieczyliśmy środki na dalsze funkcjonowanie rowerów miejskich.

Firma zainteresowana obsługą BRA w 2021 roku, wyceniła wartość zadania na blisko 1,3 mln zł.

W październiku ubiegłego roku skończyła się dotychczasowa umowa na system Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego (BRA). Prawo zamówień publicznych, wymusiło wyłonienie nowego operatora w drodze przetargu.
Jedyną ofertę złożyła firma Homeport Polska Sp. zo.o z Warszawy, która oszacowała wartość usługi na kwotę 1,28 mln zł. Zamawiający (ZDMiKP) zamierzał przeznaczyć na to zadanie prawie 1,49 mln zł

Obecnie sprawdzamy złożoną ofertę. Po podpisaniu umowy, wykonawca będzie mógł przygotować się do nowego sezonu rowerowego, który rusza już 1 marca.

Umowa będzie obowiązywała tylko przez rok 2021 i opierać się będzie na wykorzystaniu istniejących stacji i rowerów.
Po zakończeniu poprzedniej umowy (październik 2020), nie demontowaliśmy istniejących stacji rowerowych w terenie. Pozwoli to uruchomić system bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Proponowane rozwiązanie wprowadziliśmy mając na uwadze sytuację epidemiologiczną , spadającą liczbę wypożyczeń oraz trudną sytuacji tej branży w innych miastach Polski.

Dodaj swój komentarz
Krzysztof Zgierski
Author: Krzysztof Zgierski

Młody energiczny i aktywny działacz w Love Bydgoszcz!