Piotr Ciepłuch jest urodzonym w Bydgoszczy, lokalnym patriotą, którego kariera zawodowa od samego początku związana jest z grodem nad Brdą. Kierownik Budowy od niemalże 20 lat nadzoruje budowy, które pełnią funkcję usługową dla społeczeństwa lokalnego oraz sąsiedniego.

Edukacja, którą rozpoczął w szkole zawodowej w Zespole Szkół Budowlanych im. Jurija Gagarina, a następnie kontynuował w technikum została uwieńczona studiami na kierunku budownictwo w Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy.

Piotr Ciepłuch rozpoczął karierę zawodową od pracy na stanowisku inżyniera budowy w trakcie modernizacji Browarów Kujawiak w Bydgoszcz gdzie nadzorował wymianę posadzki. Kolejną realizacją, na której Piotr Ciepłuch zdobywał doświadczenie była oczyszczalnia ścieków w Łęgnowie. Budynki wielorodzinne, szpitale, baseny, wiadukty, Urząd Dozoru Technicznego, hale to realizacje, w których budowach Kierownik miał okazję sprawdzić się.

Na początku kariery zawodowej Piotr Ciepłuch miał trudności z delegowaniem zadań oraz dodał, że „kilka rzeczy trzeba zepsuć” zanim zacznie się budować. Jego zdaniem młodzi Inżynierowie powinni rozpoczynać praktykę zawodową w niedużych firmach 20 lat temu, zdaniem Piotra Ciepłucha, budowało się łatwiej pomimo tego, że technologia była uboższa. Obecna biurokracja oraz formalności związane z realizacją budów powodują, że jest trudniej. Dodatkowo, często pracuje się w międzynarodowym środowisku dlatego znajomość języków obcych jest niezbędna.

Dodaj swój komentarz