Chciałbyś rozpocząć działalność w organizacji pozarządowej ale nie wiesz jak się do tego zabrać ? Spieszymy z pomocą. Rusza bowiem Inkubator NGO w Bydgoskim Centrum Wspierania organizacji pozarządowych. Nabór trwa do 14 października.

Inkubator stanowi wsparcie dla nowych organizacji pozarządowych w Bydgoszczy. Jako „nowe” traktowane są organizacje zarejestrowane w okresie ostatnich 24 miesiecy. Jeśli planujecie założyć organizację w ciągu najbliższego pół roku, to Inkubator jest również dla Was.

Podczas realizacji projektu uczestnicy zdobędą̨ wiedzę i umiejętności aby profesjonalnie zarządzać organizacją, planować jej rozwoj w trakcie spotkań́ warsztatowych oraz indywidualne wsparcie ekspertów ds. NGO.

Inkubator to nie tylko warsztaty i doradztwo to również wymiana doświadczeń́, nowe znajomości oraz możliwość nawiązania współpracy, czy partnerstw w projektach. Inkubator to możliwość dla przedstawicieli/-ek III sektora w Bydgoszczy, aby skorzystać zupełnie bezpłatnie z kompleksowego wsparcia merytorycznego „na start”.

Projekt składa się z cyklu 6 warsztatów: 1) Co trzeba wiedzieć́ o organizacjach pozarządowych– czym jest organizacja pozarządowa, rejestracja organizacji, pojęcia ważne dla organizacji. – potrzeby wynikające z ustawy o pożytku, w tym formy prowadzenia działalności przez NGO. – podstawy prawne działania organizacji. – współpraca wewnątrzsektorowa, zrzeszenia się organizacji, federalizacja. 2) Najważniejsze obowiązki organizacji: – obowiązki księgowe organizacji, obowiązki sprawozdawcze, terminy, o których trzeba pamiętać, status OPP. – współpraca z administracją publiczną (współpraca finansowa i pozafinansowa, partnerstwo międzysektorowe, Programy współpracy, partycypacja obywatelska, konsultacje społeczne, gremia doradcze i opiniodawcze, rady pożytku). 3) NGO finansowanie projektów: – różne możliwości i źródła finansowania (czyli m.in. źródła samorządowe, inne publiczne, fundusze prywatne, fundraising). – zarządzanie organizacją, w tym dywersyfikacja źródeł przychodów NGO. 4) Myślenie projektowe – jak skutecznie pisać projekty: – logika projektowa, – elementy projektu: diagnoza > cele > działania > wskaźniki rezultatów, harmonogram i budżet projektu, – jakich błędów unikać, – dobre praktyki.

Spotkanie 2-dniowe, łącznie 8-godzin warsztatu z zakresu tworzenia projektów – logika projektowa, elementy projektu: diagnoza > cele > działania > wskaźniki rezultatów; harmonogram i budżet projektu.

5) Ludzie w NGO: – współpraca z wolontariuszami – prawa i obowiązki organizatora wolontariatu, – Koordynowanie zespołem, – praca on-line zespołu w czasie COVID-19, – etyka w NGO– Karta Zasad, – motywacja, – jak się nie wypalić. 6) Marketing i promocja: – czym jest marketing – grupy docelowe – budowanie wizerunku – identyfikacja wizualna – strona internetowa, pozycjonowanie – tworzenie atrakcyjnych treści – narzędzia Google /kalendarz, dokumenty, wizytówka i inne.

Spotkania będą realizowane głównie w soboty między godz. 10.00-14.00.

Decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo uczestnictwa w Inkubatorze mają przedstawiciele organizacji, którzy do tej pory nie otrzymali wsparcia w ramach w/w zadania w poprzednich latach i osoby planujące założenie organizacji.

Zgłoszenia zawierające imię i nazwisko, nazwę organizacji oraz numer telefonu i adres e-mail wraz z klauzulą RODO należy wysyłać na adres mailowy: biuro@stabilo.org.pl

REKRUTACJA TRWA DO 14-GO PAŹDZIERNIKA!

Fot. www.bydgoszcz.pl

Dodaj swój komentarz