Wydana została decyzja środowiska dla rozbudowy trasy WZ. W oparciu o nią zlecimy opracowanie projektu niezbędnego do rozpoczęcia I etapu zadnia. Dzięki tej inwestycji upłynni się ruch na ul. Kamiennej, na której powstaną dwupoziomowe skrzyżowania.

Trasa WZ w Bydgoszczy to ciąg ulic W. Pileckiego, Artyleryjska i Kamienna od węzła zachodniego do planowanego węzła wschodniego na styku z ulica Fordońską. W ostatnich latach opracowana została wielowariantowa koncepcja rozbudowy tej trasy do układu dwujezdniowego.

Początkowo przygotowane zostały 3 warianty. W toku konsultacji społecznych, które zorganizowaliśmy 3 lata temu powstał dodatkowy, czwarty wariant uwzględniający wiele uwag bydgoszczan. Do tych rozwiązań przychyliła się również Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy uznając go za najbardziej zasadny.

Jednocześnie w decyzji wskazano wiele rozwiązań chroniących środowisko zarówno na etapie prac budowlanych jak i po zakończeniu zadania. Również na etapie prac projektowych zwrócimy uwagę wykonawcy, że zależy nam na jak najmniejszej ingerencji w środowisko naturalne.

Dwupoziomowe skrzyżowania i estakady
Wariant wybrany w oparciu o konsultacje z mieszkańcami zakłada oprócz dobudowania drugiej jezdni między innymi budowę dwupoziomowych skrzyżowań na połączeniu trasy z ulicami Gdańską, Sułkowskiego i Wyszyńskiego. Przewiduje się budowę drugiego mostu na Brdzie na Jachcicach oraz wiaduktu nad torami kolejowymi w rejonie zakładu Pesy.

Poza tym opracowanie objęło także węzeł wschodni, czyli połączenie drogowe ulic Kamiennej i Lewińskiego wraz z przyległymi ulicami. Dzięki tej inwestycji kierowcy korzystający z Trasy WZ i ulicy Lewińskiego nie będą musieli pokonywać przejazdów kolejowych. Projektowany węzeł ułatwi też wyjazd z ul. Spornej na Fordońską.

Zmodernizowana trasa ma spełniać funkcję ulicy głównej ruchu przyspieszonego, po której będzie można poruszać się z prędkością do 70 km/h. Opracowanie objęło też rozbudowę niezbędnej infrastruktury towarzyszącej w tym m.in.: oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej z systemem odwodnienia, elementami związanymi z transportem publicznym ruchem rowerowym i pieszym, rozbudowę systemu ITS oraz ekrany akustyczne. Odległości między skrzyżowaniami będą nie mniejsze niż 600 metrów.

Dodaj swój komentarz
Krzysztof Zgierski
Author: Krzysztof Zgierski

Młody energiczny i aktywny działacz w Love Bydgoszcz!