Kończą się prace projektowe niezbędne do wybudowania nowego przejścia dla pieszych na Wyżynach.
Pozwoli ono korzystać również osobom starszym i z niepełnosprawnościami z przystanków tramwajowych.
Zyskają też rowerzyści – nowy przejazd połączy drogi rowerowe wybudowane po obu stronach ulicy Wojska Polskiego.

Przed decyzją o sposobie rozwiązania tego problemu prowadziliśmy szerokie konsultacje społeczne. Nieco więcej głosów oddana na nową kładkę. Jednak zdaniem społeczników, stowarzyszeń reprezentujących pieszych, a także ekspertów od organizacji ruchu zdecydowanie korzystniejszym rozwiązaniem jest nowoczesne przejście dla pieszych. Dlatego projektanci kontynuują prace związane właśnie z bezpiecznym przejściem i przejazdem rowerowym.

Przy projektowanym rozwiązaniu zamontowana zostanie nowa sygnalizacja świetlna, skoordynowana ze światłami w rejonie ul. Magnuszewskiej.
Konieczne będzie poza tym wydłużenie peronów tramwajowych oraz przesunięcie zatok autobusowych.
Dodatkowymi zaletami tego wariantu są zdecydowanie niższe koszty i możliwość szybkiej realizacji.
Nie zachodzi też konieczność likwidacji miejsc parkingowych.
Wszystkie nowe nawierzchnie będą powstawały w standardach uzgodnionych z rowerzystami ( asfaltowe drogi rowerowe) i pieszymi (płyty chodnikowe).

Obecnie projektanci kończą prace projektowe.
Na tym etapie opracowali również wizualizację nowych rozwiązań.
Po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń w najbliższych miesiącach ogłoszony zostanie przetarg na budowę nowej infrastruktury dla pieszych i rowerzystów połączony z rozbiórką starej kładki.
Po zabezpieczeniu środków finansowych, prace budowlane będa mogły być prowadzone w przyszłym sezonie budowlanym.

Dodaj swój komentarz
Krzysztof Zgierski
Author: Krzysztof Zgierski

Młody energiczny i aktywny działacz w Love Bydgoszcz!