Strefa płatnego parkowania wkrótce zmieni swoje granice. Jej rozszerzenie ma przede wszystkim ograniczać ruch samochodowy w ścisłym centrum Bydgoszczy. Konsekwentnie w tej części miasta coraz więcej przestrzeni udostępniamy pieszym i rowerzystom. Wprowadzimy też wiele nowych rozwiązań, postulowanych przez mieszkańców i organizacje społeczne. 

Zmiany dla wszystkich użytkowników dróg.
Przeniesiemy miejsca postojowe z chodników na jezdnie, wprowadzimy nowe ulice jednokierunkowe a na wielu trasach ograniczymy prędkość do 30 km/h. Pojawią się też nowe rozwiązania dla rowerzystów i pieszych. Zdecydowanie poprawi się bezpieczeństwo na bydgoskich ulicach.
Wszystkie zmiany planujemy wprowadzić jest jeszcze w tym roku.

Zmiana granic strefy
Zgodnie decyzją Rady Miasta rozszerzone zostaną granice Strefy Płatnego Parkowania. Będzie w niej około 4500 miejsc.
To wskaźnik na stosunkowo niskim poziomie w porównaniu z innymi miastami Unii Metropolii Polskich.
Włączone zostaną do niej m.in. obszary znajdujące się na Okolu, Wilczaku, Bielawach i Babiej Wsi.

Strefa nadal będzie podzielona na dwie podstrefy a wprowadzenie zmian parkingowych w centrum, znacznie ułatwi funkcjonujący od ubiegłego roku wielopoziomowy obiekt przy ul. Grudziądzkiej.

Dodaj swój komentarz
Krzysztof Zgierski
Author: Krzysztof Zgierski

Młody energiczny i aktywny działacz w Love Bydgoszcz!