Wykonawca zgłosił do ZDMiKP gotowość do odbioru robót prowadzonych w ciągu ulicy Kujawskiej. Ruszają prace odbiorowe.
Rozbudowa ul. Kujawskiej to największa inwestycja zrealizowana na terenie Bydgoszczy. Powstało nowe torowisko, buspasy, wygodne przystanki. W ramach projektu zakupionych zostało kilkanaście nowoczesnych tramwajów. Zyskali piesi, kierowcy i  rowerzyści.

Czas odbiorów
Po zgłoszeniu przez Wykonawcę oficjalnego zakończenia prac, rozpoczną się prace odbiorowe realizowane przez Zamawiającego (ZDMiKP)

Jeszcze w tym tygodniu (28.06 – 02.07) zostanie sprawdzone całe oznakowanie poziome i pionowe. Po jego akceptacji będzie można testowo uruchomić sygnalizację świetlną na obu rondach.
Przez kilka dni działanie świateł będzie dokładnie monitorowane i synchronizowane z bydgoskim system ITS.

W tym czasie sprawdzone będą przez pracowników ZDMiKP i przy udziale Inżyniera Kontraktu, wszystkie pozostałe elementy wykonane w obrębie ronda Kujawskiego i Bernardyńskiego. Szczegółowej kontroli poddane zostaną chodniki, jezdnie, zjazdy do posesji, schody, drogi rowerowe i przystanki.
Wskazane przez Zamawiającego elementy wymagające jeszcze ewentualnego uzupełnienia czy poprawy, będą musiały zostać zrealizowane przez Wykonawcę.

W związku z powyższym w wakacje mieszkańcy mogą jeszcze spodziewać się drobnych prac na jezdniach czy chodnikach oraz terenach przyległych do inwestycji. Nie będą one jednak generowały większych utrudnień w ruchu, a o wszelkich zmianach będziemy informować na

W związku z tym, że panujące warunki klimatyczne w końcowej fazie realizacji inwestycji (upały) zdecydowanie nie sprzyjały nasadzeniom zieleni (cześć drzew nasadzonych w obrębie realizowanej inwestycji „nie przyjęła się”), podjęliśmy decyzję o kontynuowanie tych prac w bardziej sprzyjających warunkach tj. w okresie jesiennym bieżącego roku.

Zależy nam aby ponad 600 drzew i setki krzewów w pełni uzupełniały krajobraz tak dużej i kompleksowej inwestycji, zrealizowanej w ścisłym centrum Miasta.
Zaplanowane nasadzenia zdecydowanie podniosą walory estetyczne wykonanych prac budowlanych.

Dodaj swój komentarz
Krzysztof Zgierski
Author: Krzysztof Zgierski

Młody energiczny i aktywny działacz w Love Bydgoszcz!