Posiedzenie dotyczyć będzie oceny stanu przygotowania oraz ewentualnych ryzyk związanych z okresem zimowym w zakresie zabezpieczenia ciągłości dostaw energii cieplnej, energii elektrycznej i gazu dla mieszkańców i przedsiębiorców Miasta Bydgoszczy i Powiatu Bydgoskiego.

w trosce o przyszłość mieszkanek i mieszkańców Bydgoszczy i jej sąsiadów związaną z sytuacją na rynku węgla, energii i gazu, prezydent Rafał Bruski zwołał na 8 września br. posiedzenie Bydgoskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

informuje bydgoski ratusz

Zaproszenia zostały skierowane do gestorów sieci – ENEA Operator, PGE Energia Ciepła, Polskich Sieci Elektroenergetycznych, Polskiej Spółki Gazownictwa oraz KPEC.

Na spotkanie zaproszono także wójtów i burmistrzów gmin z terenu Powiatu Bydgoskiego.

Dodaj swój komentarz