Policjsa

Funkcjonariusze policji w miniony piątek w godz. 6.00-22.00 przeprowadzili ogólnopolskie działania „Kaskadowy pomiar prędkości”. Zwracali szczególną uwagę na wszelkie przypadki przekraczania obowiązujących ograniczeń, przede wszystkim na drogach o dużym natężeniu ruchu.

Głównym celem przeprowadzonych działań pod kryptonimem „Kaskadowy pomiar prędkości” było zapobieganie ewentualnym wypadkom drogowym poprzez egzekwowanie od kierujących przestrzegania ograniczeń prędkości i innych przepisów ruchu drogowego.

Miejsca statyczne kontroli prędkości wystawione były kaskadowo, a wyznaczone zostały w oparciu o analizę zdarzeń drogowych oraz natężenie ruchu.

Szczególną rolę pełnili policjanci z grupy „SPEED”, których głównym zadaniem było przeciwdziałanie niebezpiecznym i agresywnym zachowaniom na drodze, m.in.: przekraczanie dozwolonej predkośi. W służbie używali najnowszych pojazdów wyposażonych w wideorejestrator, a także ręcznych mierników prędkości z wizualizacją.

Podczas policyjnych działań funkcjonariusze zwracali także uwagę na stan trzeźwości kierujących, stosowanie pasów bezpieczeństwa, stan techniczny pojazdów oraz przestrzeganie przez kierujących innych przepisów ruchu drogowego. W działaniach wzięło udział 254 policjantów, którzy skontrolowali 1 548 pojazdów ijawnili 832 przypadki przekroczeń prędkości.

Apelujemy do kierujących, aby przestrzegali dozwolonych limitów, a także zmniejszali szybkość w miejscach, gdzie przepisy i zdrowy rozsądek wymagają zachowania szczególnej ostrożności. Taka wzmożona czujność niezbędna jest m.in.: w okolicach przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerzystów oraz w rejonie skrzyżowań.

Pamiętajmy! Bezpieczna prędkość to taka, która zapewnia kierującemu całkowite panowanie nad pojazdem oraz dostosowana do natężenia ruchu, obowiązujących ograniczeń prędkości, warunków atmosferycznych, stanu nawierzchni i własnych umiejętności.

Dodaj swój komentarz