Więcej zieleni, odtworzenie historycznych ciągów pieszych i osi widokowych oraz zachowanie handlu kwiatami – to najważniejsze elementy nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Placu Wolności. Dokument uwzględnia również wybudowanie podziemnego zbiornika na deszczówkę.

Opracowanie nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Placu Wolności zostało zlecone ze względu na inwestycje związane z rozbudową systemu kanalizacji deszczowej oraz zachowanie funkcji handlu kwiatami. Jeden ze zbiorników na deszczówkę, który chronić ma nasze ulice przed zalewaniem, znajdzie się pod powierzchnią placu. Projekt jest przygotowywany dzięki pozyskaniu unijnych funduszy.

Urbaniści zaproponowali na Placu Wolności powrót do historycznych rozwiązań. Planowane jest odtworzenie ciągu pieszego wzdłuż ulicy Gdańskiej a także dawnych osi widokowych na Gdańskiej. W planach również uwzględniono przedłużeniu ul. Piotra Skargi. Plan rekomenduje też przywrócenie kamiennych nawierzchni zamiast drobnej betonowej kostki oraz poprawę estetyki całego placu. Dopuszczone będzie też ulokowanie nowego pomnika lub dyslokację obecnego obelisku.  

Jednocześnie, we współpracy ze Społeczną Radą ds. Estetyki, powstały też projekty nowych kwiaciarni, które zastąpią obecne pawilony. Wyróżniać ma je elegancka architektura dostosowana do charakteru placu. Decyzję o przyjęciu nowego miejscowego planu zagospodarowania dla Placu Wolności podejmie Rada Miasta.

Dodaj swój komentarz
Krzysztof Zgierski
Author: Krzysztof Zgierski

Młody energiczny i aktywny działacz w Love Bydgoszcz!