W Sanatorium Uzdrowiskowym MSWiA „Orion” w Ciechocinku działa pierwsze w województwie kujawsko-pomorskim izolatorium, w którym jest 128 wolnych miejsc, a obecnie przebywają tam 22 osoby. Izolatorium to miejsce dla chorych na COVID-19, którzy przechodzą tę chorobę łagodnie, ale są źródłem zakażenia dla innych osób. Wojewoda będzie wskazywał miejsca izolatoriów, które będą zmieniane.

W izolatoria mogą zmieniać się hotele, hostele, akademiki, czy sanatoria. Aby stać się izolatorium każdy z tych obiektów musi spełnić warunki wskazane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Do izolatorium będą kierowane takie osoby jak:

  • osoby chore na infekcję COVID-19 o łagodnym przebiegu niewymagające hospitalizacji
  • osoby u których podejrzewa się chorobę (zostały skierowane przez lekarza do leczenia lub diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS CoV-2 w izolacji poza szpitalem)
  • osoby, którym lekarz zlecił izolacje w domu, ale ze względu na możliwość zakażenia bliskich z grupy podwyższonego ryzyka (np. osoby starsze, z obniżoną odpornością), nie powinny w nim przebywać
  • osoby, którym lekarz zlecił izolację w domu, ale nie mogą podać się jej w miejscu zamieszkania

Każdy pacjent przebywający w izolatorium musi mieć zapewnione:

  • osobne pokoje z łazienką
  • opiekę medyczną na miejscu w izolatorium i łączność telefoniczną z personelem medycznym lub personelem izolatorium
  • trzy posiłki dziennie

Stan zdrowia pacjentów przebywających w izolatorium musi być monitorowany przez personel medyczny, a przynajmniej dwa razy ma kontrolować go pielęgniarka. Nad izolowanymi czuwa również lekarz, który wizytuje pacjentów lub udziela im teleporady medycznej np. przez telefon.

Pacjent opuszcza izolatorium wyłącznie na podstawie wypisu, po uzyskaniu dwukrotnego wyniku ujemnego testów diagnostycznych.

Koszt pobytu pacjenta pokryje Narodowy Fundusz Zdrowia.

Dodaj swój komentarz