Fot. www.utp.edu.pl

W związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego odwołuje wszelkie formy zajęć dla studentów.

Odwołane/wstrzymane zostają:

  • wszystkie konferencje i imprezy organizowane w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
  • wyjazdy służbowe zagraniczne oraz udział w konferencjach, seminariach, szkoleniach krajowych itp. przedsięwzięciach pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu

Komunikat Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 11.03.2020 r.

Z powodu zagrożenia rozprzestrzenianiem się koronawirusa, od środy 11 marca do piątku 27 marca 2020 r. włącznie, władze UKW zawieszają wszystkie zajęcia oraz wszystkie inne wydarzenia o charakterze otwartym organizowane na uczelni – taką decyzję podjął prof. dr hab. Jacek Woźny, Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Termin może ulec przedłużeniu.

Decyzja o zawieszeniu dotyczy zajęć zarówno dla studentów studiów stacjonarnych, jak  i niestacjonarnych, podyplomowych, doktorantów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, a także wszystkich zajęć realizowanych w ramach projektów.

Dodaj swój komentarz
Krzysztof Zgierski
Author: Krzysztof Zgierski

Młody energiczny i aktywny działacz w Love Bydgoszcz!