Pod koniec 2019 roku Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny otrzymał pozwolenie na budowę nowego przedszkola. Zdecydowanie ułatwi ono opiekę nad dziećmi osobom, które pracują w tej części miasta. Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane.

Nowe przedszkole zaplanowano na terenie  przy wjeździe do parku, od ul. Glinki, w pobliżu skrzyżowania z ul. Paciorkiewicza. To zalesiony teren, który wcześniej nigdy nie był wykorzystywany na cele produkcyjne. Z początkiem stycznia w konkursie zorganizowanym przez BPPT wybrana została nazwa nowego obiektu. W sumie nadesłano ponad 100 różnych propozycji. Zwyciężyła nazwa „Parkuś”.

Budowa inwestycji jest odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania Inwestorów znajdujących się w Bydgoskim Parku Przemysłowo-Technologicznym, którzy zatrudniają ponad 4 tysiące osób. BPPT stara się stwarzać dla przedsiębiorców jak najlepsze warunki rozwoju nie tylko stosując szereg zachęt inwestycyjnych, ale również poprzez wspomaganie osób pracujących w tej części miasta w zapewnieniu im równowagi między pracą, a życiem prywatnym, w tym rodzinnym.

Planowane rozpoczęcie budowy przedszkola ma nastąpić jeszcze w pierwszej połowie tego roku. To kolejny ważny moment, który przybliża Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny do otwarcia placówki. Po zakończeniu wszelkich formalności zostanie ogłoszony przetarg, który wyłoni wykonawcę, który wybuduje przedszkole według projektu autorstwa XY Studio. Zakończenie budowy zaplanowane jest na pierwszą połowę 2021 roku.

Najprawdopodobniej pierwszy nabór przedszkolaków ruszy wiosną przyszłego roku. Zgodnie z harmonogramem przedszkolaki pojawią się na terenie BPPT we wrześniu 2021 roku. Rozpoczną wówczas nie tylko swoją przygodę z edukacją, ale też będą poznawać miejsca pracy swoich rodziców – przedsiębiorstwa ulokowane w Bydgoskim Parku Przemysłowo-Technologicznym.

Dodaj swój komentarz
Krzysztof Zgierski
Author: Krzysztof Zgierski

Młody energiczny i aktywny działacz w Love Bydgoszcz!