Policja - KMP Siedziba
fot. Policja

Od 1 lutego 2021 roku Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy zaczyna funkcjonować w wyremontowanym i zmodernizowanym budynku przy ul. Chodkiewicza 32. Całkowity koszt remontu tego obiektu wyniósł ponad 24 mln złotych.

Historia budynku sięga roku 1914, kiedy został on wybudowany z przeznaczeniem dla domu sierot. Niemiecki dom sierot funkcjonował tam do 1920 roku. Po odrodzeniu Państwa Polskiego przeznaczenie budynku nie zmieniło się. Mieścił się tam Państwowy Dom Sierot. Był on przytułkiem dla chłopców będących sierotami po rodzicach zamordowanych przez władze bolszewickie na kresach wschodnich. W 1936 roku budynek znalazł się w dyspozycji Zarządu Miejskiego. Ten podmiot przeznaczył lokal na cele szkoleniowe. W kolejnych latach odbywały się tam wystawy Muzeum Miejskiego. W czasie II wojny światowej budynek wykorzystywany był do przetrzymywania polskich więźniów zatrzymanych przez gestapo, a następnie funkcjonował tam niemiecki szpital wojskowy. W 1945 roku przez kilka miesięcy był tam zorganizowany obóz przejściowy dla jeńców niemieckich. Po wojnie przeprowadzono remont budynku i zajęła go Służba Bezpieczeństwa, a od 1956 roku Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej do czasu wybudowania nowej siedziby komendy wojewódzkiej przy ul. Powstańców Wielkopolskich. Przed rozpoczęciem remontu przez wiele lat w budynku przy ul. Chodkiewicza 32 funkcjonował Oddział Prewencji Policji, siłownia i sala gimnastyczna, a nawet kiedyś kino.

W 2016 roku opracowana została dokumentacja projektowa wraz z wydaną decyzją pozwolenia na budowę, której koszt w kwocie 167 tys. złotych sfinansowano z budżetu kujawsko-pomorskiej policji.

W kwietniu 2017 r. podpisaliśmy umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie projektu. Dzięki temu częściowo remont ten został sfinansowany ze środków z Narodowego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Na realizację zadania KWP w Bydgoszczy uzyskała dofinansowanie i współfinansowanie w wysokości 10.113.677,60zł. z Funduszu Spójności. Prace budowlane zrealizowało konsorcjum, którego liderem jest Firma Budowlana DOLMAR Jasiński Grzegorz.  

Całkowity koszt prac budowlanych przy ul. Chodkiewicza 32 wyniósł ponad 21 mln złotych, a środki pochodziły w części także z rządowego Programu Modernizacji Policji na lata 2017-2020″. Natomiast na wyposażenie tego obiektu wydano ponad 3 mln złotych. Łączny koszt inwestycji to kwota 24.694.567,91 zł.

Teraz znajdują się tu biura dla Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy, ale także nowoczesne centrum dowodzenia dla służb dyżurnych policji, zarówno komendy miejskiej jak i wojewódzkiej. Jest to doskonałe rozwiązanie na przyszłość, gdyż w przypadku odbywających się dużych imprez masowych, zawodów sportowych i innych znaczących wydarzeń, ułatwi prowadzenie działań i ich koordynację.

Imponującą przemianę budynku możemy zobaczyć zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz gmachu. Podczas remontu zostało zachowanych kilka elementów z minionych lat funkcjonowania budynku, m. in.: podłogi, kafle, kraty, elementy elewacji budynku nawiązujące do jego pierwotnego przeznaczenia i historii. Pomieszczenia zostały wyremontowane i zaopatrzone w nowy sprzęt radiokomunikacyjny, telefoniczny i komputerowy, sanitarny, meble, krzesła, szafy i inne niezbędne wyposażenie.

Wraz z oddaniem do użytku obiektu przy ul. Chodkiewicza 32 do dyspozycji Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy zmieniły się kwestie organizacyjne. Do nowo wyremontowanego budynku przenosi się Komendant Miejski Policji w Bydgoszczy wraz ze swoim I Zastępcą do spraw prewencji. Natomiast w budynku przy ul. Wojska Polskiego 4 pozostaje Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy do spraw kryminalnych.

W budynku przy ul. Chodkiewicza 32 będą następujące komórki organizacyjne bydgoskiej komendy:

 • Wydział Prewencji,
 • Wydział Sztab Policji,
 • Wydział Kadr i Szkolenia,
 • Zespół Kontroli,
 • Zespół ds. Dyscyplinarnych,
 • Zespół Ochrony Pracy,
 • Nieetatowy Zespół Wywiadowczy,
 • Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
 • Jednoosobowe stanowisko ds. Prawnych.

W dalszym ciągu w budynku przy ul. Wojska Polskiego 4 funkcjonować będą:

 • Wydział dw. Z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją,
 • Wydział Kryminalny,
 • Wydział Dochodzeniowo-Śledczy,
 • Wydział dw. Z Przestępczością Narkotykową i Pseudokibiców.

Natomiast w budynku przy ul. Iławskiej 24 funkcjonować będą:

 • Wydział Ruchu Drogowego,
 • Wydział Administracyjno-Gospodarczy,
 • Wydział Łączności i Informatyki.

Inne ważne informacje organizacyjne:

 • Wejście główne do budynku przy ul. Chodkiewicza będzie otwarte w godz. 7:30-15:30. Będzie tam recepcja, na której do dyspozycji interesanta będzie pracownik ochrony.
 • Po godz. 15:30 przy wejściu głównym zamontowany jest domofon, z którego mogą korzystać petenci.
 • Na recepcji i drzwiach głównych do budynku znajduje się informacja, że przestępstwa i wykroczenia należy zgłaszać w Komisariacie Policji Bydgoszcz – Śródmieście.
 • Przyjmowanie petentów w sprawie skarg będzie odbywało na dotychczasowych zasadach w każdy wtorek w budynku przy ul. Chodkiewicza 32.
Dodaj swój komentarz