W tym roku dokładnie mija wiek od utworzenia organizacji harcerskiej w naszym mieście. Początki tej szczytnej działalności wcale nie były łatwe. Bydgoszcz znajdowała się wówczas pod zaborem pruskim, w którym robiono wszystko aby zniszczyć to co mogło wzbudzać i rozwijać w bydgoskiej młodzieży uczucia patriotyczne.  Pierwsza zbiórka harcerska miała miejsce 100 lat temu. Dokładnie 8 sierpnia 1917 roku. Na miejsce zbiorki wybrano salkę parafialną kościoła pw. Świętej Trójcy. W latach 1918-19 bydgoscy skauci byli w pełnej gotowości aby zająć się antypruską działalnością .Wielu z nich przedostało się też niemieckie linie aby stanąć w szeregach oddziałów powstańczych.

Te sto lat bydgoskiego harcerstwa niesie ze sobą przesłanie przedwojennej jedności ruchu harcerskiego, dziedzictwo Szarych Szeregów, dorobek setek instruktorów – wychowawców, działaczy, aktywnych obywateli a także wychowanie dziesiątek tysięcy dzieci i młodzieży w duchu patriotyzmu i bycia świadomym obywatelem Bydgoszczy.

Obecność bydgoskich harcerzy jest stałym elementem ważnych wydarzeń w mieście.Można ich spotkać podczas uroczystości państwowych, rocznic czy też imprez organizacji pozarządowych. Warto dodać, że każdego roku za pośrednictwem harcerzy do Bydgoszczy a zarazem do bydgoszczan dociera Betlejemskie Światło Pokoju.

Z okazji okrągłego jubileuszy bydgoskiego harcerstwa Rada Miasta Bydgoszczy na mocy uchwały Nr XXXVI/709/16 z dnia 26 .10.2016 r, ustanowiła rok 2017- Rokiem Bydgoskiego Harcerstwa

Dodaj swój komentarz