1 czerwca, w Bydgoszczy  otworzyło swoje nowe biuro spółka Ciech Services, pełniąca funkcję Centrum Usług Wspólnych dla Grupy Kapitałowej CIECH. Biuro zlokalizowane jest w budynku Arkada Business Park, nowoczesnej powierzchni biurowej, w której zatrudnienie znajdzie w początkowej fazie 40 osób, głównie specjalistów z obszaru księgowości i finansów. Obecnie prowadzone są procesy rekrutacyjne na istniejące wakaty a w przyszłości skala działalności nowej spółki zlokalizowanej w Bydgoszczy może się zwiększyć. Nowa inwestycja CIECH w Bydgoszczy powstała we współpracy z Miastem Bydgoszcz i Bydgoską Agencją Rozwoju Regionalnego.

CIECH Services to spółka tworząca centrum usług wspólnych – rozwiązanie powszechnie stosowane w międzynarodowych koncernach, posiadających działalności w wielu lokalizacjach i na wielu rynkach. Tego typu spółki świadczą m.in. usługi księgowe czy finansowe, a korzyścią dla firmy jest ustandaryzowanie na wysokim poziomie usług wewnętrznych i ujednolicenie procesów w organizacji, w celu osiągnięcia najwyższej efektywności. W Polsce działa ponad 1500 takich centrów, a ich wkład w tworzenie PKB Polski sięga nawet 3-3,5 proc.1

Powstanie spółki CIECH Services wynika ze strategii Grupy CIECH i zmiany podziału kompetencji pomiędzy poszczególne obszary biznesowe. Zgodnie z tą koncepcją Grupa CIECH postanowiła scentralizować funkcje wsparcia w ramach spółki CIECH Services, która to będzie realizować rolę centrum usług wspólnych. Wybrane usługi funkcji wsparcia, takie jak obsługa księgowa i finansowa, będą świadczone z Bydgoszczy.

Siedzibą spółki będzie przestrzeń biurowa zlokalizowana w budynku Arkada Business Park. Arkada Business Park to zaawansowany technologicznie ekologiczny biurowiec spełniający najwyższe standardy rynkowe, gdzie bezpieczeństwo danych, komfort użytkowników biurowca i ekologia są najważniejsze, a doskonała lokalizacja przy Rondzie Fordońskim jest ogromnym udogodnieniem dla pracowników.

Dodaj swój komentarz
Krzysztof Zgierski
Author: Krzysztof Zgierski

Młody energiczny i aktywny działacz w Love Bydgoszcz!