Zakończyły się prace nad koncepcjami dwóch otwartych kąpielisk w Bydgoszczy. Nowe miejsca do rekreacji nad wodą ulokowane będą w Parku Centralnym oraz nad Balatonem. O przyjętych rozwiązaniach będziemy rozmawiać z mieszkańcami w trakcie  konsultacji społecznych.

– Budowa otwartego kąpieliska to powtarzający się postulat mieszkańców – mówi prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski. –  To również powrót do rozwiązań, które były wyjątkowo  popularne  kilkadziesiąt lat temu. Korzystając z  nowych technologii  możemy ponownie stworzyć takie miejsca rekreacji, gwarantując odpowiedni poziom bezpieczeństwa. To kolejny element naszej strategii zwracania się ku wodzie. O proponowanych rozwiązaniach będziemy wkrótce rozmawiać z bydgoszczanami podczas konsultacji.  

Prace nad koncepcjami zostały zlecone przed dwoma laty. Poprzedziły je między innymi badania jakości wody. W I kwartale 2021 roku planowane są konsultacje z mieszkańcami. Ze względu na mniejsze dochody miasta spowodowane decyzjami rządowymi oraz sytuacją epidemiczną kolejność inwestycji finansowanych przede wszystkim ze środków własnych określać będą bydgoszczanie.

Rekreacja nad nowym stawem

Unikatowe w skali kraju kąpielisko powstanie na terenach tak zwanego Parku Centralnego przy brzegu Brdy. By zapewnić bezpieczną rekreację konieczna będzie budowa zbiornika o powierzchni 3000 metrów kwadratowych pomiędzy halą Areny Bydgoszcz i przepływającym przez park strumieniem. Zaplanowano  połączenie go z Brdą kanałami zasilającymi i odprowadzającymi wodę oraz wyposażenie w zestaw odpowiednich urządzeń zapewniających czystość wody. Uporządkowany i zaaranżowany na nowo zostałby obszar o powierzchni około 7,5 hektara. W Parku Centralnym wraz ze zbiornikiem powstałyby również budynek z zapleczem socjalno-gospodarczym, nowe ścieżki drogi dojazdowe, elementy małej architektury, monitoring.

Bezpieczne zejście do wody gwarantowałyby pomosty, w tym jeden z 3 poziomami dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Plaża zorientowana byłaby od strony południowo.  Po stronie zachodniej założono budynek socjalno-gospodarczy z toaletami, przebieralniami i biurem WOPR. Przy budynku zaplecza funkcjonowałaby również mobilna przestrzeń gastronomiczna np. dla foodtrucków (furgonetek z jedzeniem i napojami). Od strony północnej zbiornika  projektanci zaproponowali nasadzenia roślin wodnych i przywodnych. Szacowany koszt całego założenia to ok. 9,5 mln zł.

Kąpielisko nad Balatonem

Na Bartodziejach kąpielisko powrócić ma nad Balaton. Bydgoszczanie korzystali z niego jeszcze na początku lat 80. XX wieku.

Zgodnie z przygotowaną koncepcją plaża zostanie zlokalizowana przy południowej części zbiornika (przy szkółce żeglarskiej). Pod jej budowę planuje się wymianę gruntu do głębokości  2m, aby zagwarantować odpowiednią, jakość piasku. Na plaży rozmieszczone mają być

całoroczne stałe parasole przeciwsłoneczne. Po obu stronach plaży powstaną również eleganckie tarasy wyłożone deskami, na których będzie można rozstawiać np. leżaki.

Zaplecze szatniowo-sanitarne ulokowane zostanie w obiektach rozbudowanej szkółki żeglarskiej. Cześć obiektu będzie można przystosować do potrzeb całorocznego lokalu gastronomicznego. W obiekcie wstępnie zarezerwowano też przestrzenie na mikromagazyny do przechowywania np. kajaków, desek surfingowych, osprzętu wyznaczającego strefy kąpieliska. Po wschodniej stronie plaży możliwa jest również  lokalizację nowego budynku gastronomicznego, na przykład w oparciu o partnerstwo z zainteresowanymi przedsiębiorcami. Budowa kąpieliska na Bartodziejach została skalkulowana na poziomie ok. 4,5 mln zł.

Zewnętrzna strefa przy Astorii

Docelowo na terenie miasta funkcjonować mają trzy otwarte kąpieliska. Oprócz kąpielisk nad Balatonem i w parku Centralnym planowany jest kolejny etap rozbudowy olimpijskiej Astorii o część zewnętrzną. Przygotowana została koncepcja, która została poddana konsultacjom. W ubiegłym roku zlecone zostały również prace nad projektem. Gotowy basen olimpijski zostanie otwarty jeśli pozwoli na to sytuacje epidemiczna.

Dodaj swój komentarz
Krzysztof Zgierski
Author: Krzysztof Zgierski

Młody energiczny i aktywny działacz w Love Bydgoszcz!