Zapraszamy do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji ogrodu społecznego zlokalizowanego przy Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu. Termin nadsyłania prac do 31 marca 2021 roku. 

Organizatorzy poprzez konkurs chcą wzmacniać aktywność lokalną i budowanie wspólnotowości. Zaproszenie do stworzenia koncepcji ogrodu to też odpowiedź na potrzeby mieszkańców i mieszkanek, by stworzyć w mieście przestrzeń spotkań sąsiedzkich, kontaktu z naturą oraz promocji zdrowego trybu życia. Ogród społeczny BCOPW będzie kolejną przestrzenią przeznaczoną do wykorzystania na potrzeby rozmaitych inicjatyw pozarządowych.

Ogród społeczny w swojej idei powstać ma wysiłkiem wielu ludzi – społeczników, okolicznych mieszkańców i organizacji pozarządowych. To ma być proces, w który zaangażowane będą różne grupy społeczne. Wyłoniona w ramach konkursu zwycięska koncepcja na ogród społeczny ma być punktem wyjścia do wspólnych prac.

Prace konkursowe należy składać do 31 marca 2021 r. – pocztą tradycyjną bądź osobiście w siedzibie BCOPW, ul. Gdańska 5, 85-005 Bydgoszcz. Komisja wybierze zwycięską koncepcję do 15 kwietnia br. Dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda rzeczowa. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na www.bydgoszcz.pl.

Dodaj swój komentarz