W dniu 15 października 2023 r. odbędą się wybory do Sejmu i Senatu w Polsce, zgodnie z ogłoszonym postanowieniem Prezydenta. Ekspertom zależy na tym, aby w dzień obchodów Dnia Papieskiego, ludzie idący do Kościoła, zwłaszcza w małych miejscowościach, mogli oddać głosy na partię rządzącą. Nowe komisje wyborcze zostały utworzone w miejscowościach z kościołami, aby ułatwić proces głosowania.

Artykuł opisuje również kluczowe daty związane z wyborami:

– Do 28 sierpnia – termin na złożenie zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego.

– Do 12 października – wyborcy mogą składać wnioski o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania lub o zmianę miejsca głosowania.

– Do 6 września o godz. 16 – zgłaszanie list kandydatów na posłów i senatorów.

– Do 25 września – powołanie obwodowych komisji wyborczych.

– Od 30 września do 13 października – rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych.

– Do 2 października – zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego oraz głosowania za pomocą nakładek w alfabecie Braille’a, oraz zgłaszanie zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego dla osób z niepełnosprawnościami lub powyżej 60 roku życia.

Do 6 października – składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez wyborców z niepełnosprawnościami lub powyżej 60 roku życia.

13 października o godz. 24 – zakończenie kampanii wyborczej.

15 października w godzinach 7-21 – przeprowadzenie głosowania.

Artykuł analizuje, jak data wyborów może wpłynąć na wynik wyborów, szczególnie z uwzględnieniem obchodów Dnia Papieskiego, i przedstawia kluczowe etapy procesu wyborczego.

Dodaj swój komentarz