Wykonawca po przygotowaniu dokumentacji i dróg objazdowych oraz uzyskaniu niezbędnych pozwoleń, rozpoczyna prace budowlane. Zakres inwestycji obejmuje rozbiórkę obecnego wiaduktu w ciągu ul. Wojska Polskiego (nad al. Jana Pawła II) i budowę w tym miejscu nowego obiektu. Prace ruszyły dzisiaj w nocy.

Zmiany dla kierowców:
Wykonawca przygotował już przejazdy przez pas zieleni na ul. Wojska Polskiego i ul. Jana Pawła II (pod obiektem). Wykonane zostało również nowe oznakowanie poziome i pionowe.
Ruch pojazdów zostanie przełożony na istniejący wiadukt południowy, co wiązać się będzie z tymczasowym przejazdem przez istniejące torowisko. Zmiany zostaną wprowadzone też pod obiektem.

Ruch tramwajowy na tym odcinku będzie odbywał się na dotychczasowych zasadach.
Apelujemy do kierowców o ostrożność i uważne spoglądanie na znaki.

Wiadukt w najwyższym standardzie
W ramach inwestycji powstanie nowy obiekt z drogą rowerową, chodnikiem i oświetleniem.
Nowy wiadukt jeśli wszystkie prace będą przebiegały zgodnie z planem, ma być przejezdny już zimą.
Prace pochłoną ponad 22 mln zł.
Wykonawcą robót jest firma Mostostal Kielce.

Ruch tramwajowy na tym odcinku będzie odbywał się na dotychczasowych zasadach.
Apelujemy do kierowców o ostrożność i uważne spoglądanie na znaki.

Wiadukt w najwyższym standardzie
W ramach inwestycji powstanie nowy obiekt z drogą rowerową, chodnikiem i oświetleniem.
Nowy wiadukt jeśli wszystkie prace będą przebiegały zgodnie z planem, ma być przejezdny już zimą.
Prace pochłoną ponad 22 mln zł.
Wykonawcą robót jest firma Mostostal Kielce.

Dodaj swój komentarz
Krzysztof Zgierski
Author: Krzysztof Zgierski

Młody energiczny i aktywny działacz w Love Bydgoszcz!