Poznaliśmy oferty firm zainteresowanych kompleksową rewitalizacją uliczek i terenów zielonych pomiędzy ulica Bydgoską i brzegiem Wisły w Starym Fordonie.Ulice nabiorą estetycznego wyglądu i zachęcą do rekreacji. Zbudujemy też skatepark, plac zabaw, ścianki wspinaczkowe i boisko do siatkówki plażowej. 

Rewitalizacja terenów zielonych wraz z historycznym układem ulic pomiędzy ul. Bydgoską i brzegiem Wisły to jeden z najważniejszych elementów rewitalizacji tej części miasta.

Zamierzaliśmy przeznaczyć na tą inwestycję ponad 22 mln złotych. 
Do przetargu zgłosiły się 3 firmy, które oszacowały wartość przedmiotowego zadania na kwoty od ponad 21,5 mln złotych do prawie 28,3 mln.

Kolejnym krokiem będzie dokładne sprawdzenie złożonych ofert, wybór najkorzystniejszej, a następnie podpisanie umowy z Wykonawcą.
Zależy nam na przekazaniu placu budowy wczesną wiosną.

Prace budowlane potrwają około 2 lat.
Roboty będą dzielone na etapy.
Wykonawca udzieli 5-letniej gwarancji na wykonane prace.
Wcześniej została opracowana niezbędna dokumentacja oraz uzyskano niezbędne pozwolenia.
Inwestycja będzie finansowana z wykorzystaniem europejskich środków na Gminny Program Rewitalizacji.

Estetycznego i kameralnego charakteru nabierze kilka uliczek położonych pomiędzy brzegiem Wisły i ulicą Bydgoską:
– Promenada (przebudowa istniejącego odcinka od ul. Nad Wisłą do Filomatów wraz z jej przedłużeniem w kierunku wschodnim aż do wału przeciwpowodziowego w rejonie ulicy Rybaki),
– Filomatów (wraz z zejściem na ul. Promenada),
– Zakładowa,
– Nad Wisłą,
– A. Frycza Modrzewskiego (do budowanego umocnionego nabrzeża),
– odcinek ul. Kapeluszników (od ulicy Sikorskiego w kierunku Wisły),
– Rybaki (część północna),
– Kapeluszników (w kierunku terenów rekreacyjnych nad Wisłą)

Na nawierzchniach tych ulic będą stosowane kamienne kostki oraz chodnikowe płyty. Warto podkreślić, że wykorzystamy między innymi granitową kostkę, która pozostała po remontach ul. Bydgoskiej oraz Starego Rynku. Projekt zakłada również budowę i przebudowę wszelkiej infrastruktury technicznej występującej w pasach drogowych oraz na terenach rekreacyjnych.

Zieleń i rekreacja
W pasie zieleni nad Wisłą lokowana będzie infrastruktura rekreacyjna. Powstaną tam m.in.: skatepark, tor dla rowerzystów, plac zabaw, ścianka do wspinaczki, boisko do siatkówki plażowej, plac ćwiczeń. Projekt zakłada też dużą liczbę nasadzeń drzew i krzewów oraz budowę ścieżek dydaktycznych. Wszystkie rozwiązania zostały skonsultowane z przedstawicielami mieszkańców. 

Dodaj swój komentarz
Krzysztof Zgierski
Author: Krzysztof Zgierski

Młody energiczny i aktywny działacz w Love Bydgoszcz!