Po uchwaleniu przez radnych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Placu Wolności zleciliśmy prace projektowe. Zależy nam, by po wybudowaniu zbiornika retencyjnego plac odzyskał historyczne ciągi piesze, osie widokowe i zachowany został handel kwiatami. Projekt będzie konsultowany z Radą ds. Estetyki Miasta.

Z końcem ubiegłego roku Rada Miasta Bydgoszczy uchwaliła nowy miejscowy plan  zagospodarowania przestrzennego dla Placu Wolności. Został on sporządzony między innymi ze względu na kolizję inwestycji związanej z rozbudową systemu kanalizacji deszczowej z istniejącymi tu od lat  kwiaciarniami. Jeden z projektowanych przez MWiK zbiorników na deszczówkę, który chronić ma nasze ulice przed zalewaniem, znajdzie się pod powierzchnią placu, co wymusi likwidację istniejących kwiaciarni. Projekt budowy zbiorników podziemnych jest przygotowywany do realizacji dzięki pozyskaniu unijnych funduszy. Aby umożliwić budowę nowych pawilonów kwiatowych, konieczne było sporządzenie planu miejscowego.

Więcej zieleni, powrót do historycznych rozwiązań

Zaproponowaliśmy przy tej okazji kompleksowe zmiany na Placu Wolności i powrót do historycznych rozwiązań. Uwzględniono między innymi odtworzenie ciągu pieszego wzdłuż ulicy Gdańskiej, otwarcie osi widokowych na Gdańskiej i na przedłużeniu ul. Piotra Skargi czy zagospodarowanie zielenią placyku przed Liceum Ogólnokształcącym nr 1 (zamiast parkingu dla taksówek). Plan rekomenduje też przywrócenie kamiennych nawierzchni zamiast drobnej betonowej kostki oraz poprawę estetyki całego placu. Nowy plan dopuszcza też dyslokację i zmianę formy istniejącego tu od 1945 roku pomnika. W trakcie prac nad planem zbieraliśmy uwagi i wnioski mieszkańców.

Jednocześnie, Społeczna Rada ds. Estetyki we współpracy z Plastykiem Miasta, zarekomendowała projekt nowych kwiaciarni autorstwa Sylwii Zaremby. Nowe, estetyczne pawilony kwiatowe mają zastąpić obecne kioski. Wyróżniać ma je elegancka architektura dostosowana do charakteru placu.

W oparciu o  zapisy uchwalonego planu przygotowana zostanie teraz dokumentacja projektowa. Za prace odpowiedzialna będzie firma LS -Project. Zadeklarowała ona przygotowanie projektu w ciągu niespełna 6 miesięcy za kwotę 116 tysięcy złotych. Projekt będzie konsultowany z Radą ds. Estetyki Miasta. Przy rewitalizacji tej części Salonu Bydgoszczy współpracujemy też z handlującymi kwiatami.

Gotowa  dokumentacja  pozwoli po zakończeniu budowy podziemnego zbiornika retencyjnego zlecić kompleksową rewitalizację placu. MWiK zakłada realizację swojej inwestycji w II połowie bieżącego roku.

Dodatkowe rozwiązania

Dokumentacja uwzględni również wiele innych dodatkowych rozwiązań, między innymi uzupełnienie małej architektury, rozbudowę monitoringu miejskiego, przebudowę oświetlenia, funkcjonowanie sieci Wi-Fi i montaż estetycznych metalowych krat wokół rosnących drzew zamiast betonowych obrzeży. Wyremontowana ma być również elewacja naziemnej części szaletu. Przedstawienie szczegółowych rozwiązań i opracowanie dokumentacji umożliwiającej zlecenie prac budowlanych będzie zadaniem projektantów.

To już się udało

Warto podkreślić, że w ostatnich latach udało się w obrębie placu przywrócić historyczny wygląd wielu obiektom zdobiącym Plac Wolności. W 2011 roku zakończyła się rewitalizacja przyległego do placu Parku Kazimierza Wielkiego, a w 2014 roku zrekonstruowano fontannę Potop. Miejskie dotacje pomogły w remontach kilku kamienic. Unijne fundusze pozyskane przez samorząd województwa pozwoliły natomiast na wymianę dachu w kościele pw. św. Piotra i Pawła.

Historia placu w pigułce

Teren Placu Wolności był dawniej częścią XVII-wiecznego ogrodu klasztornego sióstr Klarysek, podobnie jak dzisiejszy park Kazimierza Wielkiego. W 1835 roku bydgoskie Towarzystwo Upiększania Miasta założyło w tym miejscu swoją szkółkę drzew do zadrzewiania ulic i parków. Mały plac miejski wytyczono w 1854 roku. Po kilku latach powiększono go i efektownie zagospodarowano. W latach 1872-78 wzniesiono kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła, a w 1877 roku gmach obecnego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1. Z kolei w 1893 r. na środku placu ustawiono pomnik cesarza Wilhelma I na koniu, który istniał do 1920 roku. W 1904 roku na granicy z Parkiem Kazimierza Wielkiego zbudowano monumentalną fontannę Potop. W 1945 r. na środku placu stanął pomnik Wolności.

Dodaj swój komentarz
Krzysztof Zgierski
Author: Krzysztof Zgierski

Młody energiczny i aktywny działacz w Love Bydgoszcz!