Strona główna Regulamin Patronatów Medialnych

Regulamin Patronatów Medialnych

 1. Oficjalne zgłoszenie patronatu:
  1.1. Pismo przewodnie należy złożyć wraz z wnioskiem o przyznanie patronatu, minimum 14 dni przed planowanym odbyciem się wydarzenia.
  1.2. Pismo przewodni powinno zawierać informacje – data, miejsce wydarzenia oraz dane kontaktowe do organizatora.
 2. Patronatami medialnymi mogą być obejmowane przede wszystkim przedsięwzięcia takie jak:
  2.1. wydarzenia i imprezy kulturalne (koncerty muzyki poważnej i autorskiej, spektakle oraz festiwale teatralne i filmowe, wystawy prezentujące dziedzictwo narodowe, a także inne znaczące wydarzenia kultury narodowej i światowej)
  2.2. imprezy sportowe mające na celu promowanie sportu oraz aktywności fizycznej społeczeństwa – szczególnie wśród dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych, a także osób starszych.
  2.3. działania organizacji społecznych i wspólnot religijnych skupiające się na promocji rozwoju wspólnot lokalnych oraz edukacji społeczeństwa (kultywowanie pamięci narodowej, udział w kulturze, czytelnictwo).
 3. Z kolei patronatami medialnymi Love Bydgoszcz obejmowane nie będą przedsięwzięcia:
  3.1. naruszające prawo, a także normy obyczajowe obowiązujące w naszym kraju;
  3.2. mające charakter komercyjny, których celem jest jedynie osiągnięcie zysku.
 4. Wniosek o objęcie patronatu medialnego dostępny pod poniższym odnośnikiem. – http://wniosek.lovebydgoszcz.pl/

Patronat medialny nad wydarzeniem to specyficzna umowa marketingowa pomiędzy portalem a Organizatorem. Z jednej strony portal oferuje lepsze wsparcie promocyjne imprezy, a z drugiej strony organizator wydarzenia promuje portal.

Najważniejsze warunki patronatu Love Bydgoszcz:

 • Zarówno organizator, jak i portal oferują wzajemne świadczenia promocyjne. Wszystkie ustalenia mają na celu jak najlepszą promocję wydarzenia na portalu oraz portalu podczas wydarzenia.
 • Patronat portalu oparty jest na wyłączności. Oznacza to, że żaden inny lokalny serwis internetowy nie może być promowany przez organizatora przy okazji danego wydarzenia. Na plakatach, banerach, w spotach reklamowych, w informacjach słownych i innych publikacjach nie może pojawić się nazwa i/lub logo innego portalu z Bydgoszczy, lub okolic. To ograniczenie nie dotyczy stacji radiowych, stacji telewizyjnych i tradycyjnej prasy.
 • Każde wydarzenie ma inny charakter, dlatego za każdym razem ustalenia między redakcją a organizatorem wydarzenia mogą być inne, uwzględniające specyfikę imprezy.
 • Redakcja portalu może zastrzec sobie prawo do odmowy objęcia patronatem danego wydarzenia, bez podania przyczyn.
 • Jeśli organizator chce, aby portal poinformował o danym wydarzeniu, nie musi to być oparte na patronacie. Wystarczy wysłać do nas e-mail ze szczegółami. Jeśli wydarzenie ma miejsce w Bydgoszczy jest duże prawdopodobieństwo, że opublikujemy taką informację. Do dyspozycji jest także nasz numer telefonu: 52 335 30 00. Warto upewnić się tą drogą, czy e-mail dotarł i spytać, jaka jest decyzja redakcji.
 • Nie można umieszczać logo portalu bez wiedzy i zgody redakcji w żadnych publikacjach.

  Przykład:
 • Agencja Muzyczna ABC organizuje koncert zespołu X. Stara się o patronat Love Bydgoszcz.
  Obie strony ustalają zasady współpracy. Portal ma wyłączność na patronat wśród lokalnych serwisów internetowych – na plakacie pojawia się tylko jego logo. Obok jednak widnieją znaki lokalnej telewizji, gazety i radia, bo nie są to konkurencyjne portale. Organizator informuje też o patronacie portalu w spotach radiowych, w filmie reklamowym na Facebooku i podczas imprezy. Portal ma też prawo wywiesić baner i postawić stand reklamowy przy wejściu.
  Portal w ramach patronatu oferuje coś więcej niż tylko standardową zapowiedź wydarzenia w kalendarium imprez. Na głównej stronie organizuje konkurs, w którym można wygrać wejściówkę na koncert (dostarczoną przez organizatora). Filmowa zapowiedź koncertu emitowana jest podczas jednej z audycji telewizji internetowej. Redakcja publikuje też galerię zdjęć z koncertu.
  Obie strony wyrażają zadowolenie ze współpracy, budowy pozytywnego wizerunku i obopólnych korzyści.