Strona główna Regulamin list mailingowych

Regulamin list mailingowych

Obowiązujący od 1 maja 2020 roku.
 1. Regulamin określa zasady otrzymywania informacji w ramach list mailingowych Stowarzyszenia Love Bydgoszcz, obejmującym listy: Newsletter, petycje online, ebook O przesiadaniu się na rower z głową i zostaniu przy nim na zawsze (dalej: Usługi).
 2. Usługi świadczone są przez Stowarzyszenie Love Bydgoszcz (dalej: Stowarzyszenie) z siedzibą we Bydgoszczy, przy ul. Toruńskiej 30, kod pocztowy 85-005, wpisanego do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Urzędzie Miasta Bydgoszczy.
 3. Korzystanie z Usług jest dobrowolne i bezterminowe oraz nieodpłatne.
 4. W celu świadczenia Usług Stowarzyszenie pozyskuje od osób zainteresowanych (dalej: Użytkownicy) adresy e-mail.
 5. W ramach Usług, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres e-mail, wysyłane są informacje o działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie w danym miesiącu,
 6. Informacje, o których mowa w ust. 6, wysyłane są: nie rzadziej niż raz w miesiącu.
 7. Zamówienie Usług następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności rejestracyjnych:
  1. podanie adresu e-mail Użytkownika w odpowiednim formularzu, zamieszczonym na stronie internetowej,
  1. w przypadku ebooka O przesiadaniu się na rower z głową i zostaniu przy nim na zawsze podanie adresu e-mail Użytkownika w odpowiednim formularzu, zamieszczonym na stronie internetowej,
  1. wyrażenie zgody na postanowienia niniejszego regulaminu i na otrzymywanie na podany w formularzu adres e-mail informacji w ramach danej listy,
  1. kliknięcie na przycisk „Wyślij”,
  1. kliknięcie linku potwierdzającego rejestrację zamieszczonego w przesłanym przez Stowarzyszenie mailu,
  1. kliknięcie linku potwierdzającego rejestrację powoduje dodanie adresu e-mail Użytkownika do listy adresatów danej Usługi.
 8. Rezygnacja z danej Usługi możliwa jest poprzez kliknięcie link rezygnacji w stopce mailingu lub poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: info(at)lovebydgoszcz.pl.
 9. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych, modyfikacji i usunięcia danych dostępne są w Polityce prywatności Stowarzyszenia Love Bydgoszcz.