Zakończono odbiór nowego parkingu Park&Ride na Węźle Zachodnim. Pozwoli on przede mieszkańcom północno-zachodniej części Metropolii Bydgoszcz wygodnie zaparkować i kontynuować podróż do centrum komunikacją miejską. Do tej pory wykonane zostały również miejsca postojowe na ul. Kujawskiej oraz w Myślęcinku. W przyszłym tygodniu montowane będą pierwsze szlabany i biletomaty.

System P+R wraz z rozbudową torowisk, buspasów i zmianami w strefie płatnego parkowania istotnie wzmocni w przyszłym roku bydgoski transport publiczny.

Budowa systemu P+R to jeden z największych projektów, które mają ograniczyć ruch samochodowy w ścisłym centrum Bydgoszczy i wzmocnić transport publiczny.
W I etapie system tworzyć będzie 5 dużych obiektów położonych przy ważnych węzłach komunikacyjnych.

Zostaną one wyposażone w całą niezbędną infrastrukturę (szlabany, biletomaty, kamery) i włączone do nowoczesnego systemu informatycznego sterującego całą siecią Park & Ride.
Dodatkowo na wlotach do miasta i w obrębie parkingów, zamontowane zostaną specjalne tablice naprowadzające na parkingi oraz informujące kierowców, o dostępnych miejscach do zaparkowania pojazdu.

Dostępna będzie także specjalna aplikacja dla kierowców, w której moduł naprowadzania na poszczególne parkingi będzie zmienny i zależny od zajętości miejsc na poszczególnych parkingach.
Całość systemu będzie monitorowana na bieżąco w Centrum Nadzoru, który jest obecnie przygotowywany przy ul. Grudziądzkiej.

Dodaj swój komentarz
Krzysztof Zgierski
Author: Krzysztof Zgierski

Młody energiczny i aktywny działacz w Love Bydgoszcz!