Dziś w godzinach popołudniowych oddane zostaną do ruchu obie jezdnie ulicy Grunwaldzkiej od Skośnej do granicy miasta (wysokość schroniska dla zwierząt). Kierowcy mogą też już korzystać z ulicy Skośnej.

Na przebudowanym odcinku powstały nowe bezpieczne skrzyżowania, chodniki i drogi rowerowe. Sygnalizacja świetlna na przedmiotowym odcinku poprawia bezpieczeństwo pieszych.

Nowy odcinek oddawany dziś do ruchu to południowa jezdnia ul. Grunwaldzkiej od ul Skośnej do granic miasta o długości około 1 kilometra.

Wraz z nową jezdnią ul. Grunwaldzkiej oddany został już do użytku zmodernizowany odcinek ul. Skośnej.
Wyjazd z tej części Osowej Góry możliwy jest przez krzyżowanie wyposażone w sygnalizację świetlną.

Prace na całym odcinku nadal są kontynuowane choć najwięcej robót prowadzonych jest obecnie w rejonie Czyżkówka. Wykonawca przy sprzyjających warunkach pogodowych ułoży ostatnią warstwę nawierzchni.
Prowadzone są też drobne prace brukarskie, porządkowany jest przyległy teren, dosadzane są krzewy.

Dodaj swój komentarz
Krzysztof Zgierski
Author: Krzysztof Zgierski

Młody energiczny i aktywny działacz w Love Bydgoszcz!