Na kolejnych bydgoskich ulicach wprowadzone zostaną rozwiązania, na którym zależało pieszym i rowerzystom. Kontynuujemy wyznaczanie kontraruchu rowerowego na drogach jednokierunkowych.

Porządkowane są też zasady parkowania w Śródmieściu.

Wprowadzenie kontraruchu, czyli dopuszczenia jazdy rowerem  pod prąd na ulicach jednokierunkowych to jeden z postulatów Zespołu ds. Polityki Rowerowej. Takie rozwiązania stosowane są już w wielu krajach europejskich. Dzięki temu rowerzyści mogą nie tylko omijać niebezpieczne ulice i skrzyżowania, ale także skracać pokonywany dystans, co dodatkowo zwiększa konkurencyjność roweru wobec innych środków transportu.

Projekty gotowe, ustawiamy i malujemy znaki

Z końcem ubiegłego roku rozpoczęły się prace nad projektami organizacji ruchu. Wiosną rozpoczęliśmy ich wdrażanie. Obecnie prace są na półmetku. Wymagało to między innymi uzupełnienia oznakowania pionowego oraz wymalowania na wielu ulicach dodatkowych znaków poziomych. Na części ulic konieczne było również uporządkowanie zasad parkowania, szczególnie w rejonie skrzyżowań. Obecnie prace są prowadzone przede wszystkim przy dodatkowym oznakowaniu poziomym w północnej części Śródmieścia. W tym tygodniu m.in. rowerowe „sierżanty” będą malowane między innymi na ulicach 20 Stycznia, Podolskiej, K. Libelta, M. Reja i A. Asnyka.

Lista ulic, na których wprowadzamy  kontraruch rowerowy:

•             I. Paderewskiego, od Chodkiewicza do Mickiewicza;

•             20 Stycznia 1920r., od Mickiewicza do Chodkiewicza;

•             M. Reja;

•             K. Libelta, od Krasińskiego do Kołłątaja;

•             A. Asnyka;

•             Podolska;

•             Pomorska, od Zduny do Dworcowej;

•             Graniczna;

•             Podgórna, od Grudziądzkiej do Wełnianego Rynku;

•             Jastrzębia;

•             K. Pułaskiego, od Gajowej do S. Wyszyńskiego;

•             Komuny Paryskiej, od Wiosny Ludów do Boya-Żeleńskiego 26;

•             Przyjazna, część południowa i północna;

•             Węgierska, część zachodnia i środkowa;

•             K. Kurpińskiego;

•             Kapeluszników, W. Sikorskiego, Rynek;

•             I. Łukasiewicza, od Kapuściska do K. Baczyńskiego;

•             Czerwonego Krzyża, od Drobnej do Księżycowej;

•             Monte Cassino;

•             J. Hechlińskiego;

•             R. Traugutta;

•             Ogrodowa;

•             Pomorska, od Śniadeckich do Świętojańskiej;

•             Celna.

Chodniki bez samochodów

Równocześnie kontynuowane są prace związane z porządkowaniem parkowania na wielu innych śródmiejskich ulicach. Ich celem jest zagwarantowanie pieszym większej przestrzeni umożliwiającej swobodny przejazd np. osobom poruszającym się na wózkach, rodzinom z wózkami dla dzieci. zagwarantowanie większej przestrzeni dla pieszych apelował Społeczny Rzecznik Pieszych. Stąd przenoszenie miejsc do parkowania na jezdnie. Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że węższe pasy ruchu umożliwiają nadal swobodny przejazd, ale kierowcy poruszają się wolniej co również istotnie podnosi bezpieczeństwo.

Lista ulic, na których wprowadzane są zmiany w parkowaniu:

•             M. Reja

•             S. Konarskiego

•             Pomorska (od ul. Śniadeckich do ul. Świętojańskiej)

•             Śląska (strona północna na odcinku Jackowskiego / Długosza i Długosza / Siemiradzkiego);

•             Kaszubska (strona wschodnia na odcinku Hetmańska / Bocianowo);

•             Graniczna (strona zachodnia na odcinku Grunwaldzka / Śląska);

•             Kwiatowa (strona południowa na odcinku Sienkiewicza / Pomorska);

•             Bocianowo (strona północna na odcinku Sienkiewicza / Rycerska – wprowadzenie parkowania częściowo na jezdni / częściowo na chodniku);

•             I. Krasińskiego (strona północna na odcinku Gdańska / Libelta);

•             Plac Piastowski (strona północna na odcinku Jankowskiego / Sowińskiego – możliwość wprowadzenia parkowania równoległego kosztem zmniejszenia liczby miejsc postojowych);

•             Mazowiecka (po zakończeniu planowanych przez MWiK prac wodociągowych)

Dodaj swój komentarz
Krzysztof Zgierski
Author: Krzysztof Zgierski

Młody energiczny i aktywny działacz w Love Bydgoszcz!