Postępują prace przy budowie wiaduktu w ciągu ulicy Wojska Polskiego.
Wykonana została cała płyta pomostu, dylatacje i górna część odwodnienia obiektu.
Ułożone zostały też krawężniki.
Pozwoliło to rozpocząć prace przy układaniu innowacyjnej nawierzchni na chodniku i drodze rowerowej.

Zamontowana została już cała konstrukcja stalowa oraz tzw. „cicha dylatacja”. 
Urządzenia beznakładkowe produkcji niemieckiej są pierwszymi tego rodzaju w Bydgoszczy.
Charakteryzują się tym, że kształt falisty jest nadawany głównemu profilowi stalowemu, a nie nakładkom, które często się obluzowują.
Efektem jest obniżenie poziomu hałasu o ok. 40%. 

Na obiekcie ułożone zostały też krawężniki, co pozwoliło rozpocząć układanie nawierzchni na ciągu pieszo-rowerowym
Zastosowana została tu kolejna nowość jaką jest fibrobeton, czyli beton zbrojony włóknem rozproszonym, w tym przypadku polimerowo-bazaltowym.
To rozwiązanie ma na celu zmniejszenie zarysowań kap, powodujących odrywanie się i niszczenie nawierzchni chodników i dróg rowerowych na mostach.
Zarysowania te, które są naturalne dla każdego betonu, powinny zmniejszyć się do rozmiaru niepowodującego utraty ciągłości żywicy tworzącej nawierzchnię.

Dodaj swój komentarz
Krzysztof Zgierski
Author: Krzysztof Zgierski

Młody energiczny i aktywny działacz w Love Bydgoszcz!